Uvodni deo – najava tema iz ciklusa „Budžetska inspekcija”   Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija, koja je organizovana kao odeljenje u okviru Sektora za budžetsku inspekciju kojim rukovodi pomoćnik ministra, Zakonom o budžetskom sistemu (u daljem tekstu: Zakon) poverena je nadležnost da vrši poslove budžetske inspekcije u cilju vršenja inspekcijske kontrole primene Zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata iz čl. 84. Zakona o budžetskom sistemu  (u daljem tekstu: Zakon). View Fullscreen 56 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Iz odredbi Zakona proizlazi da su Mini- starstvu finansija povereni poslovi budžet- ske inspekcije nad svim korisnicima javnih sredstava. U drugom delu teksta detaljnije će biti obra- đena nadležnost Budžetske inspekcije, odnosno definisanje korisnika javnih sredstava nad kojima Budžetska inspekcija Ministarstva fi- nansija ima nadležnost da vrši inspekcijsku kontrolu primene Zakona u oblasti materijal- no-finansijskog poslovanja i namenskog i zako- nitog korišćenja sredstava. Budžetska inspekcija poslove inspekcijske kontrole obavlja po programu rada koji utvrđuje ministar finansija, prvenstveno na osnovu pri- java, predstavki, prigovora i zahteva za vršenje kontrole pristiglih od organa, organizacija, pravnih i fizičkih lica, dok se izuzetno, a po zahtevu ministra, vrše vanredne inspekcijske kontrole koje nisu bile predviđene u programu rada. Program rada Budžetske inspekcije donosi se na kraju jedne godine i utvrđuje se broj subjekata kontrole koji će biti kontrolisani u narednoj godini, vrsta subjekata kontrole kod kojih će biti izvršena inspekcijska kontrola i vrši se raspored resursa koji su na raspolaganju. Važno je napomenuti da su kapaciteti Bu- džetske inspekcije u 2018. godini duplo veći u odnosu na 2016. godinu, čime su obezbeđeni preduslovi za intenzivniji rad u narednim godinama, koji će se prevashodno ogledati u povećanom broju sprovedenih kontrola. U narednim izdanjima časopisa, u okviru ciklusa posvećenog budžetskoj inspekciji, de- taljnije će biti obrađena tema „Program rada budžetske inspekcije, odnosno na koji se način utvrđuje program rada budžetske inspekcije i koji će korisnici biti kontrolisani”. Zakonom su, između ostalog, propisane i funkcija i nadležnost budžetske inspekcije, dok su Uredbom o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije2 uređeni njen način rada, ovlašćenja i obeležja. Funkcija budžetske inspekcije je inspekcij- ska kontrola primene Zakona u oblasti mate- rijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod korisnika javnih sredstava. Rad budžetske inspekcije je ne- zavisan i samostalan. Inspekcijska kontrola vrši se na osnovu na- loga za inspekcijsku kontrolu koji izdaje rukovo- dilac budžetske inspekcije ili
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In