Imajući u vidu da su korisnici sredstava budžeta u obavezi da prilikom evidentiranja svih poslovnih promena u svojim knjigama primenjuju Uredbu o budžetskom računovodstvu, u ovom tekstu osvrnućemo se na primenu Uredbe sa aspekta inspekcijske kontrole, tj. ukazaćemo na utvrđene nepravilnosti prilikom evidentiranja poslovnih promena i na posledice koje su nastale zbog pogrešne primene ovog propisa. Uvod Uloga budžetskog računovodstva veoma je značajna zato što se sve aktivnosti, transakcije i ostali događaji koji su vezani za budžetska sredstva evidentiraju u računovodstvenim evidencijama i na osnovu ovih podataka iz računovodstvenih evidencija sastavljaju se finansijski izveštaji korisnika budžetskih sredstava. Prilikom kontrole svih budžetskih transakcija ovi podaci služe kao dokaz za kontrolu ekonomičnosti i zakonitosti poslovanja. Podsećamo na to da je odgovornost za budžetsko računovodstvo utvrđena Zakonom o budžetskom sistemu, kojim je propisano da: direktni korisnik budžetskih sredstava odgovoran je za računovodstvo sopstvenih transakcija, a u okviru svojih ovlašćenja – i za računovodstvo transakcija indirektnih korisnika budžetskih sredstava koji spadaju u njegovu nadležnost; indirektni korisnik budžetskih sredstava i korisnik sredstava organizacije za obavezno socijalno osiguranje odgovorni su za računovodstvo sopstvenih transakcija; Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca odgovorno je za računovodstvo sopstvenih transakcija, a u okviru svojih ovlašćenja – i za računovodstvo transakcija pravosudnih organa u okviru njihovog razdela; ministar u ime Vlade, odnosno lokalni organ uprave nadležan za finansije u ime nadležnog izvršnog organa lokalne vlasti, odgovorni su za računovodstvo primljenih zajmova i dugova. Ovim zakonom Vlada Republike Srbije ovlašćena je da bliže uređuje budžetsko računovodstvo i način vođenja konsolidovanog računa trezora, a ministar uređuje način vođenja budžetskog računovodstva i sadržaj i način finansijskog izveštavanja za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava, korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetske fondove Republike i lokalne vlasti, a može da donese i posebna uputstva o finansijskom izveštavanju za određene organe državne uprave. Na osnovu ovlašćenja iz Zakona o budžetskom sistemu Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 od 17. 12. 2003) i Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o budžetskom računovodstvu, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS” broj 12/2006 od 10. 2. 2006. godine (u daljem tekstu: Uredba). Uredbom o budžetskom računovodstvu bliže se uređuje budžetsko računovodstvo i sistem glavne knjige trezora. Pod budžetskim računovodstvom, u smislu ove uredbe, podrazumevaju se uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, kao i sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izveštaja.   Uredba se  primenjuje na: budžet Republike, budžete
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In