Državna revizorska institucija, kao najviši organ revizije javnih sredstava, obavlja poslove iz svoje nadležnosti na osnovu Ustava Republike Srbije, Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Poslovnika Državne revizorske institucije. Prilikom kontrole pravilnosti poslovanja korisnika javnih sredstava značajno mesto zauzimaju zdravstvene ustanove. Specifičnost oblasti delovanja zdravstvenih ustanova nameće dodatnu pažnju javnosti, a samim tim i državnih institucija zaduženih za kontrolu poslovanja u zakonskim okvirima. Činjenica je da građani u vidu poreza i doprinosa izdvajaju značajna sredstva za obavljanje zdravstvene delatnosti, a s druge strane država, odnosno njeni najistaknutiji predstavnici često ističu značaj unapređenja i daljeg ulaganja u zdravstveni sistem. Upravo iz tih razloga bitno je da poslovanje zdravstvenih ustanova bude transparentno i na zakonu zasnovano, a najbolji garant za to jeste kontrola od strane Državne revizorske institucije. View Fullscreen Državna revizorska institucija, kao najviši organ revizije javnih sredsta- va, obavlja poslove iz svoje nadležnosti na osnovu Ustava Republike Srbije, Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Poslovnika Državne revizor- ske institucije. Prilikom kontrole pravilnosti poslovanja korisnika jav- nih sredstava značajno mesto zauzimaju zdravstvene ustanove. Specifičnost oblasti delovanja zdravstvenih ustanova nameće dodatnu pažnju javnosti, a samim tim i državnih institucija zaduženih za kontrolu poslovanja u za- konskim okvirima. Činjenica je da građani u vidu poreza i doprinosa izdva- jaju značajna sredstva za obavljanje zdravstvene delatnosti, a s druge strane država, odnosno njeni najistaknutiji predstavnici često ističu značaj una- pređenja i daljeg ulaganja u zdravstveni sistem. Upravo iz tih razloga bitno je da poslovanje zdravstvenih ustanova bude transparentno i na zakonu za- snovano, a najbolji garant za to jeste kontrola od strane Državne revizor- ske institucije. Uvod Od svog osnivanja ili, preciznije, u perio- du od deset godina unazad Državna revizorska institucija sprovela je kontrolu pravilnosti poslovanja brojnih zdravstvenih ustanova, po- čev od domova zdravlja, kao nosilaca primarne zdravstvene zaštite, do specijalizovanih i re- ferentnih zdravstvenih ustanova – instituta i kliničko-bolničkih centara. U prethodnom periodu revizije su postale učestale i moglo bi se reći redovne, a predmet je bio pre svega način angažovanja kapaciteta za pružanje usluga zdravstvene zaštite, koji su ugovoreni sa Repu- bličkim fondom za zdravstveno osiguranje, uz naplatu fizičkim i pravnim licima. Prihodi ostvareni po ovom osnovu koriste se uglavnom za različite namene na način koji nije bliže uređen propisom ili aktom ustanove. Cilj ovih revizija je davanje preporuka za detaljnije ure- đivanje pitanja sticanja i raspolaganja prihodi- ma koji su nastali upotrebom javnih sredstava, da bi se sprečilo prelivanje izvršenih
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In