Imajući u vidu da u praksi postoje brojni problemi i nedoumice u vezi sa tumačenjem i primenom PDV propisa u građevinskoj delatnosti, posebno nakon izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… 30/2018 – dalje: Zakon) iz oktobra 2015. godine, u tekstu dajemo odgovor na neka od najčešćih i najznačajnijih pitanja, zajedno sa opštim smernicama za utvrđivanje ispravnog PDV tretmana. View Fullscreen Imajući u vidu da u praksi postoje brojni problemi i nedoumice u vezi sa tumačenjem i primenom PDV propisa u građevinskoj delatnosti, posebno na- kon izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… 30/2018 – dalje: Zakon) iz oktobra 2015. godine, u tekstu dajemo odgovor na neka od najčešćih i najznačajnijih pitanja, zajedno sa opštim smernicama za utvr- đivanje ispravnog PDV tretmana. Uvod U skladu sa članom 10. stav 2. Zakona, prima- lac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV-a, poreski je dužnik za promet izvršen od strane obveznika PDV-a. Ovom pri- likom napominjemo da se Zakon ne poziva na Za- kon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/2009… 31/2019), tj. lice koje vrši promet i primalac dobara i usluga ne moraju biti kla- sifikovani kao izvođač radova i investitor, u skladu sa pomenutim propisom, kako bi došlo do primene mehanizma obrnute naplate (tzv. reverse charge mehanizam, odnosno interni obra- čun), već je dovoljno da su oba lica registrovana za PDV u Republici Srbiji. Navedena izmena trebalo je da s jedne strane olakša primenu propisa kojima je uređena ma- terija PDV-a, budući da je prethodno rešenje ne- retko izazivalo nedoumice u praksi, pa je samim tim i dovodilo do različitih tumačenja povo- dom ispunjenosti uslova za primenu mehanizma obrnute naplate, dok je s druge strane trebalo da dovede i do šire primene predmetnog meha- nizma, čime je trebalo da se dodatno rastereti poslovanje privrednih subjekata u predmetnoj oblasti. Međutim, ispostavilo se da je novo rešenje izazvalo još veće probleme u praksi, s obzirom na to da je domet člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona sada možda preširok i često ga je po- trebno primeniti čak i za promete koji, na prvi pogled barem, ne bi trebalo da budu tretirani kao građevinska aktivnost. Podzakonskim aktom, tj. Pravilnikom o utvr- đivanju dobara i usluga iz oblasti građevinar- stva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 86/2015 – dalje: Pravilnik), preciznije je
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In