U poslednjem od tri teksta biće obrađene sledeće situacije koje stvaraju nedoumice u praksi, i to: prenos celokupne ili dela imovine i obračun PDV-a, naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza, PDV tretman odobravanja popusta uz protivčinidbu i umanjenje osnovice za obračun PDV-a usled nenaplativosti potraživanja. Tekst članka


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In