U prvom od tri teksta biće obrađeno nekoliko specifičnih situacija koje stvaraju nedoumice u praksi, i to: ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza, deljenje reklamnog materijala i poklona manje vrednosti, pružanje usluga bez naknade u poslovne svrhe, načelo vezane isporuke i podnošenje izmenjene PDV prijave. Ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza Da bi obveznik PDV-a mogao da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza, potrebno je da budu kumulativno ispunjeni materijalni i formalni uslovi propisani članom 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018 i 4/2019 – usklađeni din. izn. – u daljem tekstu: Zakon o PDV-u). Materijalni uslov U skladu sa članom 28. stav 1. Zakona o PDV-u, obveznik PDV-a može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza ako nabavljena dobra, odnosno primljene usluge koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV-om, koji je oslobođen PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza (u skladu sa članom 24. Zakona o PDV-u), odnosno koji je izvršen u inostranstvu – ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Srbiji. Za ocenu da li neka nabavka dobara ili usluga služi za promet na osnovu kog obveznik PDV-a ima pravo na odbitak prethodnog poreza merodavan je trenutak kada se dobro nabavlja, odnosno usluga koristi. Eventualne kasnije izmene mogu da utiču na obavezu ispravke odbitka prethodnog poreza, odnosno na naknadno sticanje prava na odbitak za opremu i objekte za vršenje delatnosti. Ovom prilikom treba istaći da pravo na odbitak prethodnog poreza može da se ostvari iako nabavljeno dobro ili usluga nisu odmah iskorišćeni za obavljanje oporezivog prometa. U tom smislu izdvojeno je Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00267/2015-04 od 23. 6. 2015. godine, u kome je navedeno: Obveznik PDV-a ima pravo da PDV obračunat i iskazan u računu ili drugom dokumentu koji služi kao račun prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV-a odbije kao prethodni porez, ako nabavljena dobra i primljene usluge koristi ili će ih koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. za promet koji je oporeziv PDV-om, za promet za koji u skladu sa članom 24. Zakona o PDV-u postoji oslobođenje od plaćanja PDV-a,


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In