Donošenjem novog Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS” broj 25/2019 od 3. 4. 2019, stupio na snagu 11. 4. 2019. godine – dalje: Zakon) utvrđene su i određene novine u regulativi novčane naknade zaposlenima za vreme njihove privremene sprečenosti za rad (dalje: bolovanje), pa će u nastavku teksta biti dati osnovni elementi obračuna i isplate ove novčane naknade, kao važnog elementa prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Tekst članka


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In