U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju Izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 65/2014. godine – u daljem tekstu: Pravilnik), korisnici sredstava u svojini Republike Srbije (u daljem tekstu: korisnici sredstava) imaju obavezu da sastave Izveštaj o strukturi i vrednosti imovine Republike Srbije na sledećim obrascima, koji su propisani Pravilnikom i  čine njegov sastavni deo: obrazac SVI 1 – Izveštaj o strukturi i vrednosti nepokretne imovine u svojini Republike Srbije na dan 31. 12. 20__ , obrazac SVI 2 – Izveštaj o strukturi i vrednosti pokretne imovine na dan 31. 12. 20__ . Podaci o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije iskazuju se u navedenim obrascima u skladu sa Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i  Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016… 93/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik o Kontnom planu za budžetski sistem). Korisnici sredstava imaju obavezu da podatke o sadržaju i strukturi vrednosti nefinansijske imovine za 2018. godinu dostave na obrascima SVI 1 i SVI 2 Republičkoj direkciji za imovinu (u daljem tekstu: Direkcija) najkasnije do 28. februara 2019. godine. Obrasce SVI 1  SVI 2, korisnici sredstava dostavljaju Direkciji u pisanoj formi i elektronskim putem, preko veb-aplikacije Direkcije. Na osnovu primljenih izveštaja od korisnika sredstava (obrazac SVI 1 i obrazac SVI 2) Direkcija dostavlja podatke Ministarstvu finansija – Upravi za trezor najkasnije do 31. marta 2019. godine, na zbirnim izveštajima koji su propisani članom 3. Pravilnika i čine njegov sastavni deo, i to: obrazac SVI 1/ZBIR – Zbirni izveštaj o strukturi i vrednosti nepokretne imovine u svojini Republike Srbije na dan 31. 12. 20__, obrazac SVI 2/ZBIR – Zbirni izveštaj o strukturi i vrednosti pokretne imovine Republike Srbije na dan 31. 12. 20___. Zbirne obrasce SVI 1/ZBIR i SVI 2/ZBIR Direkcija sastavlja u dva primerka, u pisanoj i elektronskoj formi, od kojih po jedan dostavlja Upravi za  trezor. Zbirni izveštaji SVI 1/ZBIR i SVI 2/ZBIR dostavljaju se Ministarstvu finansija – Upravi za trezor radi sastavljanja završnog računa budžeta Republike Srbije za prethodnu godinu, odnosno u ovom slučaju za 2018. godinu. S obzirom na činjenicu da se Pravilnik nije menjao, upućujemo čitaoce na širi komentar o ovoj materiji, obrađen u „Poslovnom savetniku” broj 2/2017.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In