U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju Izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 65/2014. godine – u daljem tekstu: Pravilnik), korisnici sredstava u svojini Republike Srbije (u daljem tekstu: korisnici sredstava) imaju obavezu da sastave Izveštaj o strukturi i vrednosti imovine Republike Srbije na sledećim obrascima, koji su propisani Pravilnikom i  čine njegov sastavni deo: obrazac SVI 1 – Izveštaj o strukturi i vrednosti nepokretne imovine u svojini Republike Srbije na dan 31. 12. 20__ , obrazac SVI 2 – Izveštaj o strukturi i vrednosti pokretne imovine na dan 31. 12. 20__ . View Fullscreen 48 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI U skladu sa članom 1. Pravilnika o sadržaju Izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansij- ske imovine Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 65/2014. godine – u daljem tekstu: Pravilnik), korisnici sredstava u svojini Republike Srbi- je (u daljem tekstu: korisnici sredstava) imaju obavezu da sastave Izveštaj o strukturi i vred- nosti imovine Republike Srbije na sledećim ob- rascima, koji su propisani Pravilnikom i čine njegov sastavni deo: ● obrazac SVI 1 – Izveštaj o strukturi i vred- nosti nepokretne imovine u svojini Republike Srbije na dan 31. 12. 20__ , ● obrazac SVI 2 – Izveštaj o strukturi i vred- nosti pokretne imovine na dan 31. 12. 20__ . Podaci o strukturi i vrednosti nefinansij- ske imovine Republike Srbije iskazuju se u na- vedenim obrascima u skladu sa Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kont- nom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016… 93/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik o Kontnom planu za budžetski sistem). Korisnici sredstava imaju obavezu da po- datke o sadržaju i strukturi vrednosti nefi- nansijske imovine za 2018. godinu dostave na obrascima SVI 1 i SVI 2 Republičkoj direk- ciji za imovinu (u daljem tekstu: Direkcija) najkasnije do 28. februara 2019. godine. Obrasce SVI 1 SVI 2, korisnici sredstava do- stavljaju Direkciji u pisanoj formi i elektron- skim putem, preko veb-aplikacije Direkcije. Na osnovu primljenih izveštaja od korisnika sredstava (obrazac SVI 1 i obrazac SVI 2) Di- rekcija dostavlja podatke Ministarstvu finan- sija – Upravi za trezor najkasnije do 31. marta 2019. godine, na zbirnim izveštajima koji su propisani članom 3. Pravilnika i čine njegov sastavni deo, i to: ● obrazac SVI 1/ZBIR – Zbirni izveštaj o struk- turi i vrednosti nepokretne imovine u svojini Republike Srbije na dan 31. 12. 20__, ● obrazac
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In