У складу са чланом 1. Правилника о садржају Извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 65/2014. године – у даљем тексту: Правилник), корисници средстава у својини Републике Србије (у даљем тексту: корисници средстава) имају обавезу да саставе Извештај о структури и вредности имовине Републике Србије на следећим обрасцима, који су прописани Правилником и  чине његов саставни део: образац СВИ 1 – Извештај о структури и вредности непокретне имовине у својини Републике Србије на дан 31. 12. 20__ , образац СВИ 2 – Извештај о структури и вредности покретне имовине на дан 31. 12. 20__ . Подаци о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије исказују се у наведеним обрасцима у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и  Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 16/2016… 93/2018 – у даљем тексту: Правилник о Контном плану за буџетски систем). Корисници средстава имају обавезу да податке о садржају и структури вредности нефинансијске имовине за 2018. годину доставе на обрасцима СВИ 1 и СВИ 2 Републичкој дирекцији за имовину (у даљем тексту: Дирекција) најкасније до 28. фебруара 2019. године. Обрасце СВИ 1  СВИ 2, корисници средстава достављају Дирекцији у писаној форми и електронским путем, преко веб-апликације Дирекције. На основу примљених извештаја од корисника средстава (образац СВИ 1 и образац СВИ 2) Дирекција доставља податке Министарству финансија – Управи за трезор најкасније до 31. марта 2019. године, на збирним извештајима који су прописани чланом 3. Правилника и чине његов саставни део, и то: образац СВИ 1/ЗБИР – Збирни извештај о структури и вредности непокретне имовине у својини Републике Србије на дан 31. 12. 20__, образац СВИ 2/ЗБИР – Збирни извештај о структури и вредности покретне имовине Републике Србије на дан 31. 12. 20___. Збирне обрасце СВИ 1/ЗБИР и СВИ 2/ЗБИР Дирекција саставља у два примерка, у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In