– ugovaranje usluge nadzora nad izvođenjem radova, isplate naknade za rad nadzornog organa i evidentiranja ovih usluga u poslovnim knjigama –   Prikazane su nepravilnosti koje su uočene tokom budžetske inspekcijske kontrole prilikom ugovaranja usluga nadzora, načina isplate i evidentiranja u poslovnim knjigama, jer nepravilno evidentiranje u poslovnim knjigama ovih usluga prouzrokuje pogrešno prikazivanje ukupnih rashoda i netačno prikazivanje finansijskih izveštaja.  Uvod Obaveza naručioca odnosno investitora je da prilikom ugovaranja za izvođenje radova odredi i nadzorni organ koji vrši nadzor nad izvođenjem radova i koji po završetku radova svojim potpisom potvrđuje da su radovi završeni u skladu sa zakonskim propisima i zaključenim ugovorom o izvođenju radova. Ova obaveza proizlazi iz odredaba člana 153. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 i 145/14), jer je ovim članom propisano da investitor obezbeđuje stručni nadzor u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola, kao i da stručni nadzor obuhvata kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, kontrolu i overu količine radova i dr. Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora („Sl. glasnik RS”, broj 7/10) propisani su sadržina i način vođenja stručnog nadzora koji se odnosi na: – pripremne radove, – građevinske i građevinsko-zanatske radove, – ugradnju instalacija, postrojenja i opreme i – druge radove koji se izvode u toku gradnje objekta. Stručni nadzor, između ostalog, obuhvata i naročito: – kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući i standarde pristupačnosti; – kontrolu i overu količina izvedenih radova (overa građevinskih knjiga, privremenih i okončanih situacija, računa za izvedene radove i dr.); – proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju i postavljaju u objekat, kao i dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet (atest, sertifikat i dr.); – redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklađenosti sa ugovorenim rokovima. Dakle, stručni nadzor se obezbeđuje od početka građenja, odnosno izvođenja radova i traje do završetka građenja, odnosno izvođenja radova. Investitor imenuje nadzorni organ koji će izvršavati obaveze njemu dodeljene ugovorom. Nadzorni organ nema ovlašćenje da menja ugovor, tj. ima samo ovlašćenja koja su sadržana u ugovoru. Nadzorni organ je dužan da u toku vršenja stručnog nadzora pismeno konstatuje: nad kojim radovima vrši stručni nadzor; uočene nedostatke pri izvođenju radova i rokove za njihovo otklanjanje; mere koje je preduzeo ili je na njih
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In