Predmet razmatranja u nastavku teksta su pripremne radnje u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema Kontnom planu za budžetski sistem. Uvod Korisnici javnih sredstava, sa stanovišta vođenja poslovnih knjiga, mogu da se svrstaju u dve osnovne grupe, i to u: korisnike javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema propisima o budžetskom računovodstvu, odnosno prema Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 20/2018, 36/2018 i 93/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik o Kontnom planu za budžetski sistem), pri čemu, shodno članu 2. tog pravilnika, tu ubrajamo budžet Republike, budžet lokalne vlasti, korisnike budžetskih sredstava i korisnike sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; korisnike javnih sredstava koji poslovne knjige vode prema odredbama Zakona o računovodstvu, odnosno prema odredbama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014), pri čemu tu ubrajamo javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća, kao i druga pravna lica navedena u definiciji korisnika javnih sredstava u tački 5. člana 2. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 95/2018). Pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja Pripremne radnje su prethodnica sastavljanju finansijskih izveštaja i shodno tome zahtevaju preduzimanje čitavog niza aktivnosti da bi se izvršilo verifikovanje poslovnih događaja, koji jesu (ili možda nisu) računovodstveno registrovani u glavnoj knjizi ili pomoćnim knjigama. U pripremne radnje koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja ubrajaju se: detaljna provera svih proknjiženih stavki koje se odnose na poslovne promene u 2018. godini; usaglašavanje primljenih i utrošenih budžetskih sredstava (administrativni i drugi transferi između direktnih i indirektnih korisnika); usklađivanje stanja glavne knjige sa pomoćnim knjigama; usaglašavanje finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza; sprovođenje izvršenog popisa, odnosno svođenje knjigovodstvenog stanja imovine i obaveza prema stanju u popisnim listama za 2018. godinu i knjiženje inventurnih razlika; provera knjiženja datih i primljenih avansa u vezi sa prodajom i nabavkom dobara i izvršenjem usluga; provera knjiženja nabavke nefinansijske imovine i izvora iz kojih je vršeno finansiranje te nabavke; provera obračuna ispravke vrednosti nefinansijske imovine u stalnim sredstvima na teret kapitala i ispravnosti knjiženja; provera evidencije o PDV-u; provera proknjiženih knjigovodstvenih promena, sa posebnim osvrtom na obavezu iskazivanja PDV-a na odgovarajućim kontima za korisnike javnih sredstava; provera usklađenosti glavne knjige sa pomoćnom evidencijom zaliha proizvodnje; provera svih radnji u vezi
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In