Последње измене Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (објављене у „Службеном гласнику РС” број 95/2018 од 8. 12. 2018. године) донеле су измене и у обрачуну зарада запослених за 2019. годину, о чему ће у наставку бити дато више детаља.   1. Неопорезив износ за зараде у јануару 2019. године 2. Обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање на зараде у 2019. години – Стопе доприноса на зараде – Основице доприноса – Примери новог обрачуна зарада: – зараде запосленог код послодавца и – личне зараде предузетника. 3. Нова најнижа основица доприноса 4. Нова највиша основица доприноса 5. Нови износ минималне цене рада у 2019. години 6. Исплата новчане накнаде ученицима и студентима на раду по основу дуалног образовања   Неопорезив износ за зараде у јануару 2019. године У јануару 2019. године и даље важи пореско умањење на зараде од 15.000 динара месечно за лице које ради са пуним радним временом. Дакле, неопорезиви износ од 15.000 динара примењује се приликом обрачуна и плаћања пореза на све исплате зарада, без обзира на који се претходни период односе, који се обављају закључно са 31. јануаром 2019. године.   Од 1. фебруара важиће нови виши износ ове пореске олакшице, која се усклађује са годишњим индексом потрошачких цена у 2018. години. Усклађени износ пореске олакшице објавиће Влада у току јануара, а примењиваће се од првог дана наредног месеца по објављивању, дакле од 1. 2. 2019. године. У току наредне године важиће и даље пореска стопа на зараде од 10%. Обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање на зараде у 2019. години Средства за финансирање обавезног социјалног осигурања запослених обезбеђују се доприносима за социјално осигурање, који обухватају: допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за осигурање од незапослености. Обрачун и плаћање наведених доприноса регулисани су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In