Poslednje izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (objavljene u „Službenom glasniku RS” broj 95/2018 od 8. 12. 2018. godine) donele su izmene i u obračunu zarada zaposlenih za 2019. godinu, o čemu će u nastavku biti dato više detalja.   1. Neoporeziv iznos za zarade u januaru 2019. godine 2. Obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zarade u 2019. godini – Stope doprinosa na zarade – Osnovice doprinosa – Primeri novog obračuna zarada: – zarade zaposlenog kod poslodavca i – lične zarade preduzetnika. 3. Nova najniža osnovica doprinosa 4. Nova najviša osnovica doprinosa 5. Novi iznos minimalne cene rada u 2019. godini 6. Isplata novčane naknade učenicima i studentima na radu po osnovu dualnog obrazovanja   Neoporeziv iznos za zarade u januaru 2019. godine U januaru 2019. godine i dalje važi poresko umanjenje na zarade od 15.000 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom. Dakle, neoporezivi iznos od 15.000 dinara primenjuje se prilikom obračuna i plaćanja poreza na sve isplate zarada, bez obzira na koji se prethodni period odnose, koji se obavljaju zaključno sa 31. januarom 2019. godine.   Od 1. februara važiće novi viši iznos ove poreske olakšice, koja se usklađuje sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini. Usklađeni iznos poreske olakšice objaviće Vlada u toku januara, a primenjivaće se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju, dakle od 1. 2. 2019. godine. U toku naredne godine važiće i dalje poreska stopa na zarade od 10%. Obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zarade u 2019. godini Sredstva za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja zaposlenih obezbeđuju se doprinosima za socijalno osiguranje, koji obuhvataju: doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje od nezaposlenosti. Obračun i plaćanje navedenih doprinosa regulisani su Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 112/2015, 113/2017 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon o doprinosima). Osnovni elementi obračuna doprinosa na zarade u 2019. godini jesu stope doprinosa na zarade i  osnovice doprinosa. Stope doprinosa na zarade Prema članu 44. Zakona o doprinosima, od 1. januara 2019. godine stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zarade zaposlenih iznose: Vrsta obaveze Na teret zaposlenog Na teret poslodavca Ukupno Ukupno 19,90% 17,15% 37,05% Za penzijsko i invalidsko osiguranje 14,00% 12,00% 26% Za zdravstveno osiguranje 5,15% 5,15% 10,30% Za osiguranje od
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In