Од 1. 1. 2019. године почињу да се примењују Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Републиком Индонезијом и Уговор са Републиком Сан Марино, а Споразум о избегавању двоструког опорезивања са Малезијом престаје да важи, док су уговори о избегавању двоструког опорезивања са Аустријом, Великом Британијом, Литванијом, Пољском, Словачком, Словенијом и Француском измењени. Почетак примене Уговора о избегавању двоструког опорезивања са Републиком Индонезијом Уговор између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак (у даљем тексту: Уговор) ступио је на снагу 13. децембра 2018. године. Уговор почиње да се примењује од 1. јануара 2019. године. Подсетник: Уговор је потписан у Џакарти 28. фебруара 2011. године. Закон о потврђивању, као и текст Уговора, објављени су у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговориˮ, број 4/11 од 27. маја 2011. године. С тим у вези, максималне стопе пореза по одбитку на дивиденде, камату и ауторске накнаде, предвиђене у Уговору (које држава извора – нпр. Република Србија, може да примени приликом њихове исплате), јесу: Дивиденде:   15 одсто бруто износа дивиденди (без обзира на то да ли се дивиденде исплаћују физичким или правним лицима) Камата: 10 одсто од бруто износа камате Ауторске накнаде: 15 одсто од бруто износа ауторских накнада   Напомена: Као изузетак од наведеног, камата која настаје у Републици Србији, а исплаћује се резиденту Индонезије, опорезује се само у Индонезији ако је оствари и стварно поседује Влада Индонезије, укључујући и њену политичку јединицу или јединицу локалне самоуправе или Централну банку, или друга финансијска институција коју у потпуности поседује Влада Индонезије, укључујући њену политичку јединицу или јединицу локалне самоуправе или централну банку – и обрнуто. Почетак примене Уговора о избегавању двоструког опорезивања са Републиком Сан Марино Од 1. јануара 2019. године почиње да се примењује Уговор између Владе Републике Србије и Владе Републике Сан


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In