Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, koji je u primeni od 7. 1. 2019. godine, uređuje pojednostavljen način radnog angažovanja lica i plaćanja poreza i doprinosa za rad na poslovima koji su sezonskog karaktera u pojedinim delatnostima. Sezonskim poslovima smatraju se, u smislu Zakona, poslovi koji se u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva obavljaju samo u određeno vreme tokom godine (sadnja, setva, berba, žetva, zaštita bilja, priprema zemljišta, orezivanje, čišćenje, ljušćenje, sortiranje, šišanje/striža, ispaša i sl.). View Fullscreen 142 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Uvod Zakon o pojednostavljenom radnom angažova- nju na sezonskim poslovima u određenim delat- nostima („Sl. glasnik RS”, br. 50/2018, u primeni od 7. 1. 2019. godine, dalje: Zakon) uređuje pojed- nostavljen način radnog angažovanja lica i pla- ćanja poreza i doprinosa za rad na poslovima koji su sezonskog karaktera u pojedinim delat- nostima. Zakon se odnosi na radno angažovanje na tzv. sezonskim poslovima, kojima se, u smislu Zako- na, smatraju poslovi koji se u sektoru poljopri- vrede, šumarstva i ribarstva obavljaju samo u određeno vreme tokom godine (sadnja, setva, berba, žetva, zaštita bilja, priprema zemlji- šta, orezivanje, čišćenje, ljušćenje, sortiranje, šišanje/striža, ispaša i sl.). U smislu Zakona: 1) poslodavac je: ● preduzetnik ili pravno lice koje obavlja delatnost u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, u okviru koje mogu da se obavljaju sezonski poslovi, izuzev delatnosti iz slede- ćih grana: 01.7 – lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti, 02.4 – uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom, 03.1 – ribolov i 03.2 – akva- kultura, u skladu sa propisom koji uređuje klasi- fikaciju delatnosti, ● fizičko lice – nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se bavi poljo- Mr Željko Albaneze Novina u našoj praksi – isplata naknade za radno angažovanje na sezonskim poslovima Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, koji je u primeni od 7. 1. 2019. godine, uređuje po- jednostavljen način radnog angažovanja lica i plaćanja poreza i doprinosa za rad na poslovima koji su sezonskog karaktera u pojedinim delatnostima. Sezonskim poslovima smatraju se, u smislu Zakona, poslovi koji se u sekto- ru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva obavljaju samo u određeno vreme tokom godine (sadnja, setva, berba, žetva, zaštita bilja, priprema zemljišta, orezivanje, čišćenje, ljušćenje, sortiranje, šišanje/striža, ispaša i sl.). privrednom proizvodnjom u skladu sa Zakonom (u daljem tekstu: poslodavac-poljoprivrednik); 2) sezonski radnik je: ● fizičko lice koje poslodavac angažuje za oba- vljanje sezonskih poslova uz
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In