Praćenje procesnih zakona veoma je važno, naročito u situacijama sprovođenja inspekcijskog nadzora, kada se poslovanje društva stavi pod lupu kontrole. Važno je poznavati odredbe dva procesna zakona na čijim je osnovama postavljeno vođenje poreskopravnog postupka. Naime, poreskopravni odnos je odnos javnog prava koji obuhvata prava i obaveze u poreskom postupku Poreske uprave, s jedne, i pravnih i fizičkih lica, s druge strane. Shodno tome, u ovom broju sledi upoznavanje sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) i to u delu koji se bavi pitanjem osnovnih odredbi Zakona. Uvod Inspekcijski organ postupak počinje i završava primenom Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002… 30/2018 i 95/2018 – dalje: ZPPPA), kao i Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS”, br. 18/2016 – dalje: ZUP). Takođe je važno poznavati odredbe Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS”, br. 36/2015 i 44/2018 – drugi zakon i 95/2018), koji se primenjuje u delu odredbi koje nisu definisane ZPPPA-om. U tom smislu odnos ZPPPA-a i drugih zakona biće predmet posebnih pojašnjenja. U poslednje vreme izvršene su izmene Pravilnika koje su vezane za ZPPPA, a navedene su u nastavku radi podsećanja: Od 1. oktobra 2018. godine u primeni su izmene i dopune Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS”, br. 32/2009, 70/2010, 6/2012, 11/2016, 100/2016 i 44/2018 – dr. zakon). Prijava za subjekte za čiju je registraciju nadležna Agencija podnosi se na obrascu JRPPS. Od 1. januara 2019. godine u primeni je Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja koja poreska uprava dostavlja Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS”, br. 104/2018). Ovaj pravilnik je donet na osnovu člana 29. stav 10. ZPPPA-a, a njim je definisana obaveza Agencije za privredne registre, sudova, organa lokalne samouprave, advokatske komore, profesionalnih udruženja, organa koji su zaduženi za vođenje evidencije o rođenju i smrti fizičkih lica, da u roku od 5 dana od nastanka promene dostave Poreskoj upravi elektronskim putem obaveštenje o svim promenama koje se vode u njihovim registrima, koje mogu biti bitne za utvrđivanje poreskih obaveza. Izvršene su izmene i dopune Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem („Sl. glasnik RS”, br. 113/2013 i 104/2018), koje su stupile na snagu 1. januara 2019. godine. Podnošenje poreskih prijava vrši se elektronskim putem, upotrebom elektronskog servisa Poreske uprave. Pravilnik definiše ko


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In