Praćenje procesnih zakona veoma je važno, naročito u situacijama sprovođenja inspekcijskog nadzora, kada se poslovanje društva stavi pod lupu kontrole. Važno je poznavati odredbe dva procesna zakona na čijim je osnovama postavljeno vođenje poreskopravnog postupka. Naime, poreskopravni odnos je odnos javnog prava koji obuhvata prava i obaveze u poreskom postupku Poreske uprave, s jedne, i pravnih i fizičkih lica, s druge strane. Shodno tome, u ovom broju sledi upoznavanje sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) i to u delu koji se bavi pitanjem osnovnih odredbi Zakona. View Fullscreen 126 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI Uvod Inspekcijski organ postupak počinje i zavr- šava primenom Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002… 30/2018 i 95/2018 – dalje: ZPPPA), kao i Zakona o opštem upravnom po- stupku („Sl. glasnik RS”, br. 18/2016 – dalje: ZUP). Takođe je važno poznavati odredbe Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS”, br. 36/2015 i 44/2018 – drugi zakon i 95/2018), koji se primenjuje u delu odredbi koje nisu definisane ZPPPA-om. U tom smislu odnos ZPPPA-a i drugih zakona biće predmet posebnih pojašnjenja. U poslednje vreme izvršene su izmene Pra- vilnika koje su vezane za ZPPPA, a navedene su u nastavku radi podsećanja: Od 1. oktobra 2018. godine u primeni su iz- mene i dopune Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, pre- duzetnicima i drugim subjektima za čiju je re- gistraciju nadležna Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS”, br. 32/2009, 70/2010, 6/2012, 11/2016, 100/2016 i 44/2018 – dr. zakon). Prijava za subjekte za čiju je registraciju nadle- žna Agencija podnosi se na obrascu JRPPS. Od 1. januara 2019. godine u primeni je Pravil- nik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini Stojanka Tošić, dipl. ekon. Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Praćenje procesnih zakona veoma je važno, naročito u situacijama sprovo- đenja inspekcijskog nadzora, kada se poslovanje društva stavi pod lupu kon- trole. Važno je poznavati odredbe dva procesna zakona na čijim je osnovama postavljeno vođenje poreskopravnog postupka. Naime, poreskopravni odnos je odnos javnog prava koji obuhvata prava i obaveze u poreskom postupku Po- reske uprave, s jedne, i pravnih i fizičkih lica, s druge strane. Shodno tome, u ovom broju sledi upoznavanje sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) i to u delu koji se bavi pitanjem osnovnih odredbi Zakona. obaveštenja koja poreska uprava dostavlja Agen- ciji za privredne
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In