Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017) izvršeno je nekoliko značajnih izmena koje su stupile na snagu 1. januara 2018. godine, s tim što su neke izmenjene odredbe Zakona počele da se primenjuju danom stupanja na snagu izmena, neke se primenjuju od 1. 10. 2018. godine, dok se od 1. januara 2019. godine primenjuju izmene koje se odnose na definiciju preduzetnika, vođenje poslovnih knjiga i izmene roka za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa. Radi blagovremenog prilagođavanja novinama, posebno za kategorije preduzetnika koji do sada nisu imali obavezu da vode poslovne knjige ili su ih vodili na drugačiji način, u nastavku teksta data su potrebna objašnjenja. Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti Izmenjenim članom 32. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 113/2017 – u daljem tekstu: ZPDG) precizirano je da je poreski obveznik, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem samostalnih delatnosti iz člana 31. ovog zakona, odnosno obavljanjem privrednih delatnosti, uključujući i delatnosti poljoprivrede i šumarstva, pružanjem profesionalnih i drugih intelektualnih usluga, zatim trajnim ili sezonskim iskorišćavanjem zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (vađenje peska, šljunka i kamenja, proizvodnja kreča, cigle, crepa, ćumura i sl.), inkubatorskom proizvodnjom živine, kao i drugim sličnim delatnostima, nezavisno od toga da li su kao samostalne delatnosti registrovane kod nadležnog organa. Obveznik je fizičko lice koje je upisano u registar nadležnog organa, odnosno organizacije, a porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit (u daljem tekstu: preduzetnik), odnosno na paušalno utvrđeni prihod (u daljem tekstu: preduzetnik-paušalac) – stav 2. člana 32. ZPDG-a. Prema odredbi stava 3. člana 32. ZPDG-a, obveznikom se smatra i obveznik poreza po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva – fizičko lice koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje ta oblast, koje vodi poslovne knjige u skladu sa ovim zakonom i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit (u daljem tekstu: preduzetnik-poljoprivrednik). Obveznikom se smatra i fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, kao i svako drugo fizičko lice koje obavlja delatnost, nezavisno od toga da li je ta delatnost registrovana, i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit (u daljem tekstu: preduzetnik – drugo lice) – stav
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In