Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 95/2018 – у даљем тексту: Измене Закона). Измене Закона ступиле су на снагу 16. децембра 2018. године. Основна садржина Измена односи се на: · смањење стопе доприноса за осигурање за случај незапослености са 1,5% на 0,75%; · измену периода у коме се, у циљу утврђивања најниже месечне основице доприноса, највише месечне основице доприноса и највише годишње основице доприноса, као полазна величина узима податак о просечној месечној заради у Републици Србији, исплаћеној у периоду за претходних 12 месеци, почев од месеца октобра, уместо месеца новембра према ранијем решењу, према објављеним подацима Републичког завода за статистику; · прецизирање одређених одредаба у смислу стварања услова за адекватну примену Закона.   УВОД У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15 и 113/17 – у даљем тексту: Закон) извршене су следеће измене и допуне: новине везане за одређивање најниже месечне основице доприноса; новине везане за утврђивање највише месечне основице доприноса; нова методологија за утврђивање највише годишње основице доприноса; смањење стопе доприноса за осигурање од незапослености; могућност фискалног ослобођења за новоосноване послодавце; остале измене у Закону. Наведене законске одредбе о основицама за обрачун доприноса примењиваће се од 1. јануара 2019. године.   НОВИНЕ ВЕЗАНЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЈНИЖЕ ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА У Закону су измењени чл. 37. и 38, који се односе на најнижу месечну основицу доприноса, која, по дефиницији, представља најнижи износ на који се обрачунавају и плаћају доприноси за један календарски месец осигурања. Према иновираним одредбама члана 37, најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици, исплаћене односно остварене у периоду за претходних 12 месеци, почев од месеца октобра у текућој


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In