Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na decembarskoj sednici Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a izmena je objavljena u „Službenom glasniku RS” br. 95/18 od 8. decembra 2018. godine. Usvojenim izmenama menja se poreski tretman obračuna amortizacije, troškova reklame i propagande, troškova istraživanja i razvoja, inovacija, otpusta dugovanja, prve primene MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP. View Fullscreen JANUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 7 AKTUELNA TEMA Osnovni ciljevi koji treba da se ostvare donošenjem Zakona: ● promena metoda obračuna amortizacije u cilju pojednostavljenja načina obračuna amortizacije koja se priznaje kao rashod u poreskom bilansu obveznika; ● priznavanje rashoda po osnovu reklame i propagande u poreskom bilansu bez ograničenja; ● efekti prve primene MSFI, nezavisno od toga da li su pozitivni ili negativni, priznaju se u poreskom bilansu (kao prihod odnosno rashod) u jednakim iznosima tokom pet poreskih perioda; ● priznavanje troškova za istraživanje i razvoj u uvećanom iznosu, u cilju motivisanja obveznika da se opredele za ulaganje u istraživanje i razvoj koje bi dovelo do stvaranja inovativnih proizvoda i usluga i, s tim u vezi, razvoja privrede; ● priznavanje prava na poreski kredit po osnovu novčanih ulaganja izvršenih u povećanje osnovnog kapitala, tzv. „startap” društva; ● izuzimanje 80% dela prihoda koje ostvari nosilac autorskog ili srodnog prava po osnovu naknade za iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava iz poreske osnovice; ● izuzimanje 80% dela kapitalnog dobitka ostvarenog otuđenjem prava intelektualne svojine razvijene u Srbiji iz poreske osnovice; ● izuzimanje iz osnovice za oporezivanje prihoda koji je nastao po osnovu prenosa nenovčane imovine, bez naknade u postupku realizacije ugovora o koncesiji; ● izuzimanje iz osnovice za oporezivanje prihoda nastalog po osnovu otpusta obaveza koje obveznik ima prema korisnicima javnih sredstava, bankama u stečaju i privrednim komorama, pod uslovom da su predmetne obaveze obuhvaćene unapred pripremljenim planom reorganizacije, koji je potvrđen pravosnažnim rešenjem, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj; ● pravo na poreski kredit po osnovu poreza na kapitalni dobitak plaćenog u drugoj državi. Metoda obračuna amortizacija Obračun amortizacije po novouvedenim metodama primenjuje se od 1. januara 2019. godine, ali SAMO za stalna sredstva stečena nakon tog datuma. Stalna sredstva stečena do 31. 12. 2018. godine amortizuju se po „staroj” metodi i dalje, ali najkasnije do 31. decembra 2028. godine. Novim Zakonom o izmenama i dopunama Za- kona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. gla- snik RS”, br. 95/2018) amortizacija
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In