Планирање ревизијe је неопходно будући да интерној ревизији омогућава: остваривање циљева, утврђивање приоритета и обезбеђивање ефикасног и ефективног коришћења ресурса. У пракси, планирање и припрема интерне ревизије интерном ревизору узима највише времена. То је зато што је припрема ревизије у свакој ревизији веома важан корак. Планирање ревизије пружа: а) основу за процену будућих потреба за ресурсима; б) овлашћење да се поступа по плану након што план одобри више руководство; в) стандард у односу на који може да се мери стварна успешност; г) средство кроз које руководство треба да прихвати послове које обавља интерна ревизија и д) сталну евиденцију фактора који су узети у обзир приликом утврђивања плана, као и донетих одлука. Планирање је кључни део процеса ревизије и обухвата три фазе: – Прву фазу овог процеса представља Стратегијски план, који наводи покривеност ревизијом у наредне три до пет година и представља основу целог процеса планирања. – Друга фаза је Годишњи план рада, који је заснован на првој години стратегијског плана и детаљно наводи ревизије које ће се обавити у наредних дванаест месеци. – Трећу фазу чине планови задатака ревизије који се припремају на почетку сваке ревизије наведене у Годишњем плану радa. Стратегијско планирање Добар Стратегијски план: а) помаже у идентификовању области које треба да буду предмет ревизије, б) омогућава објективан приступ дефинисању послова интерне ревизије, који је заснован на процени ризика, в) помаже интерној ревизији приликом оцене система интерних контрола и г) интерној ревизији омогућава да оптимално користи ресурсе и побољша ефективност „услуге” коју пружа руководству. Према стандардима Института интерних ревизора, интерни ревизори планирање треба да обављају на основу процене ризика, као и да планове ревидирају и ажурирају сваке године. Фазе припреме стратегијског плана су: а) утврђивање ревизијског окружења; б) идентификовање система/области који могу бити предмет ревизије; в) процена ризика за сваки систем/област; г) одлука о ревизијској стратегији; д) процена


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In