Пре састављања финансијских извештаја за 2018. годину неопходно је саставити порески биланс и пореску пријаву, јер у финансијске извештаје мора да се унесе стварни износ обавезе за порез на добит, која је приказана под редним бројем 5.7 обрасца ПДП. Књижење коначног износа обрачунатог пореза на добит за 2018. годину Након утврђивања коначне обавеза за порез на добити за 2018. годину, она се пореди са износом плаћених аконтација у току године и потенцијалним преплаћеним износом из ранијих година, за које није поднет захтев за повраћај. Поређењем тих износа добија се један од два резултата: износ коначне обавезе за порез на добит за 2018. годину већи је од збира плаћених аконтација у току 2018. године и преплаћеног износа из ранијих година за које није тражио поврат; износ коначне обавезе за порез на добит за 2018. годину мањи је од збира плаћених аконтација у току 2018. године и преплаћеног износа из ранијих година за које није тражио поврат. Чланом 66. став 2. Закона дефинисано је следеће: „Ако је обвезник пореза у виду аконтације платио мање пореза него што је био дужан да плати по обавези обрачунатој у пореској пријави, дужан је да разлику уплати најкасније до подношења пореске пријаве.” Пример: Мање плаћена аконтација у 2018. години од коначне обавезе за порез на добит Предузеће М плаћало је у 2018. години месечну аконтацију пореза на добит у висини од 20.000 динара. Дакле, уплатило је 240.000 динара аконтације пореза на добит за 2018. годину (износ уписан под редним бројем 5.8 обрасца ПДП). Децембарску аконтацију платило је у јануару 2019. године. Из ранијих периода није имало претплату за коју није тражило поврат. Коначна обавеза пореза на добит за 2018. годину, утврђена на редном броју 5.7 обрасца ПДП, износи 295.000 динара, тако да је на редном броју 5.9 обрасца ПДП исказан износ од 55.000 динара за уплату.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In