Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 30/2018 – у даљем тексту: Измене Закона), који је ступио на снагу 28. априла 2018. године, поред осталог, створени су и услови за доследну примену Програма трансформације Пореске управе за период 2015–2020. године, као и Акционог плана Програма трансформације Пореске управе за период 2018–2023. године. Конкретно, од 1. јануара 2019. године Измене Закона односе се на: – преузимање надлежности Народне банке Србије у мењачким и девизним пословима; – послове пореске контроле, односно послове пружања пореских услуга; – усклађивање рада јединица локалне самоуправе (успостављање Јединственог информационог система локалних пореских администрација, повезивање ЈЛС-а са Јединственим информационим системом локалних пореских администрација). Подсетник на то шта значе наведене новине: Народна банка Србије од 1. јануара 2019. године преузима надлежности Пореске управе за обављање послова издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова, послова издавања сертификата за обављање мењачких послова и контроле мењачких послова и послова девизног пословања, као и других послова који су, према Закону о пореском поступку и пореској администрацији (у даљем тексту: ЗПППА), у надлежности Министарства финансија – Пореске управе. С тим у вези из ЗПППА-а брисане су одредбе чл. од 129г до 129л, затим одредбе члан 160, које су се односиле на мењачке послове и девизно пословање, као и члан 181а ЗПППА-а јер су њиме били прописани прекршаји у области мењачких послова. Пружање пореских услуга и пореска контрола – у овом делу ЗПППА доноси новине јер је чл. од 117. до 117г ЗПППА-а установљена нова функција Пореске управе – пружање пореских услуга, али јој је омогућено и откривање пореских кривичних дела. Према законском решењу од 1. 1. 2019. г. Пореска управа обавља пружање пореских услуга пореским обвезницима, под којима се, сходно одредбама чл. од 117а до 117в ЗПППА-а, подразумева: – пружање правне помоћи пореском обвезнику у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In