Uslovi za sticanje prava na penziju utvrđeni su odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS”, br. 34/2003… i 73/2018 – u daljem tekstu: Zakon), a pošto se uslovi za penzionisanje menjaju po godinama, u nastavku sledi podsetnik na odredbe Zakona koje se primenjuju na penzionisanje u 2019. godini. Uslovi za starosnu penziju u 2018. godini Prema odredbama Zakona, utvrđeni su uslovi za starosnu penziju, ali takođe i za tzv. prevremenu starosnu penziju. Odredbom člana 19. Zakona alternativno su uređeni uslovi na osnovu kojih osiguranik stiče pravo na starosnu penziju: 1) kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja (važi za muškarca i ženu); 2) kad navrši 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života (važi za muškarca i ženu). Izuzetno od navedenog, shodno članu 19a Zakona, osiguranik žena koja navrši najmanje 15 godina staža osiguranja, stiče pravo na starosnu penziju u 2019. godini kad navrši 62 godine i šest meseci života. Ovo su ujedno i jedina merila odlaska u penziju u Zakonu, koja su na snazi u 2019. godini. Uslovi u pogledu godina starosti i staža osiguranja jesu kumulativni, što znači da je za sticanje prava na starosnu penziju potrebno da osiguranik ispunjava oba navedena uslova (i u pogledu staža i u pogledu navršenih godina života). Pošto se u ovim odredbama pominje staž osiguranja, važno je podsetiti da se u staž osiguranja računa vreme koje je osiguranik proveo na radu po osnovu koga je bio obavezno osiguran i za koje je uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, uključujući i vreme koje je osiguranik proveo u svojstvu vojnog osiguranika. Prevremena starosna penzija Izmenama Zakona (objavljenim u „Službenom glasniku RS” broj 75/2014) od 1. januara 2015. godinu u našu praksu je uvedeno „ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju” kao zamena za ostvarivanje prava na starosnu penziju po osnovu tzv. punog staža. Što se tiče uslova za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, članom 19b Zakona utvrđeno je da se ovo pravo stiče navršenjem najmanje 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života (važi i za muškarca i za ženu). Do navršenja navedenih uslova utvrđuje se prelazni period tokom koga se postepeno povećavaju uslovi u pogledu godina života i godina staža osiguranja. Konkretno, prema novom članu 19v Zakona, utvrđen je prelazni period od 2015. do 2023. godine, tokom koga se definiše postepeno povećanje važećih uslova u pogledu godina života i godina staža osiguranja, koje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In