Услови за стицање права на пензију утврђени су одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС”, бр. 34/2003… и 73/2018 – у даљем тексту: Закон), а пошто се услови за пензионисање мењају по годинама, у наставку следи подсетник на одредбе Закона које се примењују на пензионисање у 2019. години. Услови за старосну пензију у 2018. години Према одредбама Закона, утврђени су услови за старосну пензију, али такође и за тзв. превремену старосну пензију. Одредбом члана 19. Закона алтернативно су уређени услови на основу којих осигураник стиче право на старосну пензију: 1) кад наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања (важи за мушкарца и жену); 2) кад наврши 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота (важи за мушкарца и жену). Изузетно од наведеног, сходно члану 19а Закона, осигураник жена која наврши најмање 15 година стажа осигурања, стиче право на старосну пензију у 2019. години кад наврши 62 годинe и шест месеци живота. Ово су уједно и једина мерила одласка у пензију у Закону, која су на снази у 2019. години. Услови у погледу година старости и стажа осигурања јесу кумулативни, што значи да је за стицање права на старосну пензију потребно да осигураник испуњава оба наведена услова (и у погледу стажа и у погледу навршених година живота). Пошто се у овим одредбама помиње стаж осигурања, важно је подсетити да се у стаж осигурања рачуна време које је осигураник провео на раду по основу кога је био обавезно осигуран и за које је уплаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање, укључујући и време које је осигураник провео у својству војног осигураника. Превремена старосна пензија Изменама Закона (објављеним у „Службеном гласнику РС” број 75/2014) од 1. јануара 2015. годину у нашу праксу је уведено „остваривање права на превремену старосну пензију” као замена за остваривање права на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In