Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 и 50/2018 – у даљем тексту: Закон) утврђује да запослени код правних и физичких лица (у даљем тексту: запослени код послодавца) остварују право на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета. Основица накнаде зараде за време наведених одсустава запослених са рада утврђује се на основу збира месечних основица на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће или породиљског одсуства уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће. Према ставу 4. члана 13. Закона, месечна основица накнаде зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета, за запослене код послодавца добија се дељењем: 1) збира месечних основица на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског или одсуства због неге или посебне неге детета, 2) са 18. На овај начин израчунава се просечна месечна основица на коју су за конкретног запосленог плаћени доприноси у претходних 18 месеци или мање ако запослени није имао у претходном периоду 18 месеци рада и 18 основица. То је истакнуто због законске методологије да се месечна основица накнаде зараде увек утврђује дељењем масе основица накнаде зараде са 18, без обзира на то да ли конкретни запослени има претходни стаж од свих 18 месеци или мање, односно да ли је основица накнаде зараде утврђена за 18 претходних месеци или мање. Очигледно да ће породиље које имају мање од 18 месеци претходног стажа, односно мање од 18 месечних основица, имати и нижу просечну месечну основицу накнаде. Овако утврђена месечна основица накнаде


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In