Основ за давање поклона У члану 119. став 2. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… и 113/2017) утврђено је да деци запосленог старости до 15 година живота послодавац може да обезбеди поклон за Божић и Нову годину у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана. Пореско ослобођење по основу поклона за празник Сходно члану 18. став 1. тачка 6) Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон о порезу), поклони деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића имају следећи порески третман: 1) на вредност поклона до 9.592 динара за 2018. годину (до 31. 1. 2019. године), по једном детету, не плаћају се никакве пореске обавезе; 2) на вредност поклона преко 9.592 динара за 2018. годину, по једном детету, ова исплата има карактер зараде. Такође и: 3) када се поклон додељује деци старијој од 15 година – карактер зараде има цео износ вредности поклона. У смислу наведених одредби треба разумети да се неопорезиви износ од 9.592 динара односи и на новчане и на робне поклоне. Могућности исплате/давања поводом новогодишњих и божићних празника деци запослених код корисника јавних средстава Приликом исплата/давања поводом новогодишњих и божићних празника у јавном сектору утврђена су ограничења прописана одредбама о извршењу републичког буџета за 2018. годину. Наиме, према члану 17. ст. 1. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017): – у буџетској 2018. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава Републике Србије, буџета локалне власти и кориснике средстава организација за обавезно социјално осигурање. Из наведеног следи да на крају 2018. године нема могућности


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In