Osnov za davanje poklona U članu 119. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005… i 113/2017) utvrđeno je da deci zaposlenog starosti do 15 godina života poslodavac može da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana. Poresko oslobođenje po osnovu poklona za praznik Shodno članu 18. stav 1. tačka 6) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon o porezu), pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića imaju sledeći poreski tretman: 1) na vrednost poklona do 9.592 dinara za 2018. godinu (do 31. 1. 2019. godine), po jednom detetu, ne plaćaju se nikakve poreske obaveze; 2) na vrednost poklona preko 9.592 dinara za 2018. godinu, po jednom detetu, ova isplata ima karakter zarade. Takođe i: 3) kada se poklon dodeljuje deci starijoj od 15 godina – karakter zarade ima ceo iznos vrednosti poklona. U smislu navedenih odredbi treba razumeti da se neoporezivi iznos od 9.592 dinara odnosi i na novčane i na robne poklone. Mogućnosti isplate/davanja povodom novogodišnjih i božićnih praznika deci zaposlenih kod korisnika javnih sredstava Prilikom isplata/davanja povodom novogodišnjih i božićnih praznika u javnom sektoru utvrđena su ograničenja propisana odredbama o izvršenju republičkog budžeta za 2018. godinu. Naime, prema članu 17. st. 1. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017): – u budžetskoj 2018. godini neće se vršiti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa, predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima i drugim aktima, za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje. Iz navedenog sledi da na kraju 2018. godine nema mogućnosti za isplatu novogodišnjih i božićnih nagrada, odnosno davanja poklona deci zaposlenih i zaposlenima u javnom sektoru, odnosno kod budžetskih korisnika (državni organi, organi pokrajinske autonomije, organi jedinica lokalne samouprave i javne službe). Dakle, ne smeju da se odobravaju finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije za dodelu novogodišnjih paketića, ali navedene isplate/davanja deci zaposlenih kod korisnika javnih sredstava svakako mogu da se vrše iz sopstvenih prihoda (u skladu sa aktom poslodavca), kao i iz sredstava sindikata. U posebnom slučaju, ako su takva sredstva planirana za određene poslodavce u budžetu, deci zaposlenih do 15 godina starosti mogu da se daju pokloni do


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In