Основ за давање поклона

У члану 119. став 2. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… и 113/2017) утврђено је да деци запосленог старости до 15 година живота послодавац може да обезбеди поклон за Божић и Нову годину у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Пореско ослобођење по основу поклона за празник

Сходно члану 18. став 1. тачка 6) Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон о порезу), поклони деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића имају следећи порески третман:

1) на вредност поклона до 9.592 динара за 2018. годину (до 31. 1. 2019. године), по једном детету, не плаћају се никакве пореске обавезе;

2) на вредност поклона преко 9.592 динара за 2018. годину, по једном детету, ова исплата има карактер зараде.

Такође и:

3) када се поклон додељује деци старијој од 15 година – карактер зараде има цео износ вредности поклона.

У смислу наведених одредби треба разумети да се неопорезиви износ од 9.592 динара односи и на новчане и на робне поклоне.

Могућности исплате/давања поводом новогодишњих и божићних празника деци запослених код корисника јавних средстава

Приликом исплата/давања поводом новогодишњих и божићних празника у јавном сектору утврђена су ограничења прописана одредбама о извршењу републичког буџета за 2018. годину. Наиме, према члану 17. ст. 1. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017):

– у буџетској 2017. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава Републике Србије, буџета локалне власти и кориснике средстава организација за обавезно социјално осигурање.

Из наведеног следи да на крају 2018. године нема могућности за исплату новогодишњих и божићних награда,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме