Домаћи извозници, нарочито они из ауто-индустрије који су склопили дугорочне уговоре о испоруци робе у Европску унију по принципу just in time, повремено долазе у ситуацију да због кашњења у испоруци морају да плате уговорне казне („пенале”). До кашњења у испоруци најчешће долази услед неочекиваних проблема у производњи, неуобичајено дугог трајања извозно-увозних царинских процедура или услед проблема при превозу робе (нпр. застоји на границама, радови на путу, забрана вожње по високим дневним температурама или викендом и сл.). Додатни проблем представља и чињеница да купац робу требује према тренутним потребама, па не може унапред да се предвиди која количина робе треба да се испоручи у наредној пошиљци. Један од начина да се смањи ризик од кашњења у испоруци робе јесте стварање лагера робе, тј. држање складишта робе на територији Европске уније (у даљем тексту: ЕУ), а по потреби чак и увозно царињење те робе, што омогућава да се одмах након пријема поруџбине од ускладиштене робе формира пошиљка у жељеној количини, испостави извозна фактура и пошиљка благовремено испоручи у најкраћем року. Како би се организовао овакав начин пословања уз најниже трошкове, неопходно је створити два основна предуслова: 1) омогућити континуирано спровођење извозног поступка у ситуацијама када у тренутку подношења извозне декларације још увек не постоји тачно одређена поруџбина купца (непостојање тачно одређене поруџбине значи да није могуће испоставити извозну фактуру коју је потребно приложити уз извозну декларацију, у коју пре подношења треба унети податке о примаоцу робе, броју извозне фактуре, количини и вредности извозне робе); 2) добити овлашћење за управљање складиштем за привремени смештај робе на територији неке државе чланице ЕУ и по потреби самостално извршити увозно царињење. Што се првог предуслова тиче, Сектор за царински систем и политику Министарства финансија у мишљењу бр. 0113-00-00860/2017-17 од 1. 11. 2017. године заузео је став да је, у случајевима када је робу потребно извозно


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In