Preduzetnici pekari mogu da obavljaju svoju delatnost kao pekari koji se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda i trgovinom na veliko i malo pekarskih proizvoda. S obzirom na to da je od 1. januara 2019. godine ukinuta mogućnost preduzetnicima da poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva, posao knjigovođe znatno se povećava ne samo zbog povećanog broja knjiženja nego i zbog formiranja novih/drugačijih analitičkih evidencija. U ovom članku prikazano je evidentiranje poslovnih promena, dokumentacija u proizvodnom toku i prodaji i poreski tretman pojedinih proizvoda. Uvod – vršenje pekarske delatnosti Uredbom o Klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 54/2010) navedeno ja da se pojedine delatnosti, u koje spadaju one koje se obavljaju u pekarama, poslastičarnicama ili mesarama koje prodaju svoje proizvode, smatraju prerađivačkom delatnošću, iako je reč o trgovini na malo proizvodima proizvođača koji poseduju svoje radnje. Istom uredbom dalje je propisano da pekarska delatnost spada u sektor C, oblast 10 – Proizvodnja prehrambenih proizvoda, grana 10. 7 – Proizvodnja pekarskih proizvoda i testenine. Pekarska delatnost može da se obavlja na više načina kao proizvodnja pekarskih proizvoda, prodaja svojih gotovih proizvoda na veliko i prodaja na malo krajnjim potrošačima (iz prodavnice, kioska ili sličnog objekta). Što se tiče načina vođenja poslovnih knjiga, od ove godine preduzetnik nema pravo izbora između prostog i dvojnog knjigovodstva. Ono što ostaje kao opcija u ređim slučajevima jeste paušalno oporezivanje i vođenje samo poslovne knjige o ostvarenom prometu. U skladu sa članom 40. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001…113/2017, u daljem tekstu: ZPDG): Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti upisan u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije, koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod (u daljem tekstu: paušalno oporezivanje). Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati obvezniku iz stava 1. ovog člana: 1) koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta; 2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama; 3) u čiju delatnost ulažu i druga lica; 4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In