Preduzetnici pekari mogu da obavljaju svoju delatnost kao pekari koji se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda i trgovinom na veliko i malo pekarskih proizvoda. S obzirom na to da je od 1. januara 2019. godine ukinuta mogućnost preduzetnicima da poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva, posao knjigovođe znatno se povećava ne samo zbog povećanog broja knjiženja nego i zbog formiranja novih/drugačijih analitičkih evidencija. U ovom članku prikazano je evidentiranje poslovnih promena, dokumentacija u proizvodnom toku i prodaji i poreski tretman pojedinih proizvoda. View Fullscreen APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 11 RAČUNOVODSTVO Uvod – vršenje pekarske delatnosti Uredbom o Klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 54/2010) navedeno ja da se pojedi- ne delatnosti, u koje spadaju one koje se obavljaju u pekarama, poslastičarnicama ili mesarama koje prodaju svoje proizvode, smatraju prerađivačkom delatnošću, iako je reč o trgovini na malo proi- zvodima proizvođača koji poseduju svoje radnje. Istom uredbom dalje je propisano da pekarska de- latnost spada u sektor C, oblast 10 – Proizvodnja prehrambenih proizvoda, grana 10. 7 – Proizvod- nja pekarskih proizvoda i testenine. -Pekarska delatnost može da se obavlja na više načina kao proizvodnja pekarskih proizvoda, prodaja svojih gotovih proizvoda na veliko i prodaja na malo krajnjim potrošačima (iz prodavnice, kioska ili sličnog objekta). Što se tiče načina vođenja poslovnih knjiga, od ove godine preduzetnik nema pravo izbora između prostog i dvojnog knjigovodstva. Ono što ostaje kao opcija u ređim slučajevima jeste pa- ušalno oporezivanje i vođenje samo poslovne knjige o ostvarenom prometu. U skladu sa članom 40. Zakona o porezu na doho- dak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001…113/2017, u daljem tekstu: ZPDG): Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti upisan u registar kod nadležnog or- gana, odnosno organizacije, koji s obzirom na okol- nosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod (u daljem tekstu: paušalno opo- rezivanje). Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati obvezniku iz stava 1. ovog člana: 1) koji obavlja delatnost iz oblasti: računovod- stvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslo- va, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta; 2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i resto- rana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama; 3) u čiju delatnost ulažu i druga lica; 4) čiji je
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In