Bilans stanja i Bilans uspeha dva su finansijska izveštaja koja sastavljaju sva pravna lica i preduzetnici. Uvod Finansijski izveštaji Bilans stanja i Bilans uspeha sastavljaju se na način propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 i 144/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik). Ovaj pravilnik reguliše sadržinu i formu svih  finansijskih izveštaja, a primenjuju ga privredna društva, zadruge, preduzetnici koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, faktoring društva, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja, u skladu sa posebnim propisima, primenjuju odredbe zakona, ogranci i drugi organizacioni delovi stranih pravnih lica koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013, 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon). Skrećemo pažnju korisnicima da je Agencija za privredne registre na svom sajtu objavila obaveštenje da preduzetnici koji od 1. januara 2019. godine menjaju način vođenja poslovnih knjiga, prelazeći sa prostog na dvojno knjigovodstvo, nisu obveznici sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu jer su do kraja 2018. godine vodili poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva. Ovi preduzetnici treba da se prijave u evidenciju obveznika za dostavljanje finansijskih izveštaja tek krajem 2019. godine.   Opšta pravila za sastavljanje finansijskih izveštaja U zaglavlju obrazaca finansijskih izveštaja Bilans stanja i Bilans uspeha potrebno je uneti osnovne podatke o pravnom licu, odnosno preduzetniku, koji se odnose na naziv, sedište, šifru delatnosti, matični broj i PIB. Sadržina grupa računa i samih računa u obrascima finansijskih izveštaja određuje se na osnovu Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik o Kontnom okviru). Podaci se iskazuju u obrascima u hiljadama dinara, dok se broj akcija i zaposlenih iskazuje u celom broju. U kolonu „Prethodna godina” u svim obrascima redovnih finansijskih izveštaja za izveštajnu, u ovom slučaju 2018. godinu, unose se uporedni podaci, odnosno podaci za 2017. godinu. Pravno lice, odnosno preduzetnik koji je u toku poslovne godine imao statusnu promenu ili je nad njim pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, u kolonu finansijskih izveštaja koja se odnosi na tekuću godinu unosi podatke za ceo period objedinjeno, u neto iznosu i to posle prebijanja rezultata pre i posle promene, a na obrascima stavlja naznaku „statusna promena”, „stečaj” ili „likvidacija”. Ukoliko je statusnom promenom nastalo novo pravno lice, ono popunjava
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In