У финансијским извештајима пословних субјеката значајне вредности припадају тзв. „залихама мале вредности”. Што је „мала вредност” – није регулисано законским и рачуноводственим прописима, па је потребно да се признавање и вредновање истих пропише у рачуноводственим политикама. Код неких пословних субјеката управо залихе мале вредности билансно могу да представљају значајну позицију јер „мала” је само појединачна вредност. Међутим, када се посматрају збирни подаци, добија се сасвим другачија слика. Из тога разлога потребно је уважавати и познавати рачуноводствене стандарде који регулишу признавање и мерење истих. Појмовно одређење ситног инвентара и амбалаже У залихе мале вредности најчешће улазе: – ситни инвентар, – амбалажа, – ауто-гуме. Ситни инвентар чине средства за рад која се, због своје мале вредности или кратког века трајања, из практичних разлога не сматрају основним, већ „обртним” средствима. У ситни инвентар спадају на пример: клешта, чекићи, турпије, бургије и други алат у радионицама, затим хефталице, бушилице, маказе и сл. у канцеларијама, као и ситнији погонски и канцеларијски инвентар, попут тепиха и стаза, завеса и држача завеса, вешалица, прибора за спремање и послуживање хране, напитака и пића итд. У складу са чланом 5. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009), aмбалажа је производ направљен од материјала различитих својстава, који служи за смештај, чување, руковање, испоруку, представљање робе и заштиту њене садржине, а укључује и предмете који се користе као помоћна средства за паковање, умотавање, везивање, непропусно затварање, припрему за отпрему и означавање робе. Поделу амбалаже могуће је извршити са више аспеката. У овом случају релевантна је подела амбалаже према трајности и начину употребе на: 1) повратну – амбалажа која се, након враћања од стране потрошача, поново употребљава за исту намену, и 2) неповратну – амбалажа која је пројектована за коришћење само једном. Амбалажа укључује пластичну амбалажу: боце, кутије, вреће, чаше, бачве; металну амбалажу: сандуке, бачве, канте, лименке, кутије,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In