U finansijskim izveštajima poslovnih subjekata značajne vrednosti pripadaju tzv. „zalihama male vrednosti”. Što je „mala vrednost” – nije regulisano zakonskim i računovodstvenim propisima, pa je potrebno da se priznavanje i vrednovanje istih propiše u računovodstvenim politikama. Kod nekih poslovnih subjekata upravo zalihe male vrednosti bilansno mogu da predstavljaju značajnu poziciju jer „mala” je samo pojedinačna vrednost. Međutim, kada se posmatraju zbirni podaci, dobija se sasvim drugačija slika. Iz toga razloga potrebno je uvažavati i poznavati računovodstvene standarde koji regulišu priznavanje i merenje istih. Pojmovno određenje sitnog inventara i ambalaže U zalihe male vrednosti najčešće ulaze: – sitni inventar, – ambalaža, – auto-gume. Sitni inventar čine sredstva za rad koja se, zbog svoje male vrednosti ili kratkog veka trajanja, iz praktičnih razloga ne smatraju osnovnim, već „obrtnim” sredstvima. U sitni inventar spadaju na primer: klešta, čekići, turpije, burgije i drugi alat u radionicama, zatim heftalice, bušilice, makaze i sl. u kancelarijama, kao i sitniji pogonski i kancelarijski inventar, poput tepiha i staza, zavesa i držača zavesa, vešalica, pribora za spremanje i posluživanje hrane, napitaka i pića itd. U skladu sa članom 5. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009), ambalaža je proizvod napravljen od materijala različitih svojstava, koji služi za smeštaj, čuvanje, rukovanje, isporuku, predstavljanje robe i zaštitu njene sadržine, a uključuje i predmete koji se koriste kao pomoćna sredstva za pakovanje, umotavanje, vezivanje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe. Podelu ambalaže moguće je izvršiti sa više aspekata. U ovom slučaju relevantna je podela ambalaže prema trajnosti i načinu upotrebe na: 1) povratnu – ambalaža koja se, nakon vraćanja od strane potrošača, ponovo upotrebljava za istu namenu, i 2) nepovratnu – ambalaža koja je projektovana za korišćenje samo jednom. Ambalaža uključuje plastičnu ambalažu: boce, kutije, vreće, čaše, bačve; metalnu ambalažu: sanduke, bačve, kante, limenke, kutije, tube; papirnatu ambalažu: kutije, vrećice, kesice, omote; staklenu ambalažu: boce, staklenike, čaše; drvenu ambalažu: sanduke, bačve itd. Računovodstveni okvir za merenje i priznavanje ambalaže i sitnog inventara Računovodstveno praćenje ambalaže i sitnog inventara zahteva poznavanje sledećih standarda: – MRS 2 – Zalihe, – MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, – odeljak 13. i odeljak 17. MSFI za MSP – Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za male i srednje entitete i – Pravilnik za mikro i druga pravna lica – Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”,


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In