Izveštaj o izvršenom popisu, zajedno sa popisnim listama i odlukama nadležnog organa pravnog lica, odnosno preduzetnika, dostavlja se na knjiženje radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Predmet ovog članka je knjiženje rezultata godišnjeg redovnog popisa viškova i manjkova, kao i računovodstveno evidentiranje rashoda dobara po popisu u finansijskom knjigovodstvu. Uvod Prema članu 10. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon), računovodstvene isprave i druga dokumentacija u vezi sa nastalim poslovnim promenama dostavljaju se na knjiženje u roku od tri radna dana od dana kada je poslovna promena nastala, odnosno u roku od tri radna dana od datuma njihovog prijema. Datumom nastanka poslovne promene smatra se datum donošenja odluke o usvajanju izveštaja o popisu. Lica koja su zadužena za računovodstveno evidentiranje rezultata popisa dužna su da ih proknjiže u roku od pet radnih dana od dana prijema. Knjiženje se sprovodi na 31. 12. godine na koju se popis odnosi, odnosno na poslednji radni dan poslovne godine, kako bi knjigovodstveno stanje na dan bilansa bilo usklađeno sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom. Računovodstveno evidentiranje manjkova i viškova Manjkovi dobara koji se utvrde popisom mogu da se odnose na osnovna sredstva i zalihe (rezervne delove, inventar, auto-gume i ambalažu i drugi materijal, robu, gotove proizvode i nedovršenu proizvodnju). Manjak dobara može da nastane kao posledica zamene dobara, krađe, više sile, neadekvatne isporuke dobara, odnosno po osnovu više isporučenih dobara u odnosu na fakturisanu količinu kupcima itd. Manjak utvrđen popisom može da se pokrije na teret pravnog lica, na teret odgovornog lica ili na teret osiguranja, ako je imovina bila osigurana. Polazeći od načina pokrivanja, računovodstveno evidentiranje manjkova, u skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik), vrši se na sledećim računima: Na računu 574 – Manjkovi – iskazuju se manjkovi sredstava koji se utvrde na osnovu redovnog ili vanrednog popisa, osim manjkova učinaka koji se iskazuju u okviru klase 9. Na ovom računu knjiži se manjak na osnovu odluke nadležnog organa, koji pada na teret društva. Iznos manjka, zajedno sa obračunatim porezima (PDV-om i akcizom ako se obračunava), pada na teret računa 574. Na računu 221 – Potraživanja od zaposlenih – iskazuju se, između ostalog, manjkovi koji se naknađuju od zaposlenih. Ukoliko utvrđeni manjkovi po odluci nadležnog organa padaju na teret odgovornih lica, odnosno zaposlenih,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In