Izveštaj o promenama na kapitalu jedan je od pet delova punih finansijskih izveštaja. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP. U obrascu Izveštaja prate se stanja i promene na grupama računa kapitala (klase 3) u prethodnoj i u tekućoj godini. Posebno se iskazuju promene na svakoj komponenti kapitala nastale usled materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika. Računi ostalog rezultata prate se pojedinačno (od 330 do 337), a komponente kapitala prate se na nivou grupe (30, 31, 32, 34 i 35), uz dodavanje otkupljenih sopstvenih akcija koje se vode na kontima 047 i 247. Izveštaj se popunjava u hiljadama dinara. View Fullscreen   MART 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 39 RAČUNOVODSTVO Uvod Izveštaj o promenama na kapitalu čini deo završnog računa kod obveznika sastavljanja „pu- nih finansijskih izveštaja”. Odnos Izveštaja o promenama na kapitalu sa ostalim finansijskim izveštajima prikazuje sledeća slika. Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Sastavljanje Izveštaja o promenama na kapitalu za 2018. godinu Izveštaj o promenama na kapitalu jedan je od pet delova punih finansijskih izveštaja. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja pri- menjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP. U obrascu Izveštaja prate se stanja i promene na grupama računa kapitala (klase 3) u prethodnoj i u tekućoj godini. Posebno se iskazuju promene na svakoj komponenti kapitala nastale usled ma- terijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika. Računi ostalog rezultata prate se pojedinačno (od 330 do 337), a komponente kapitala prate se na nivou grupe (30, 31, 32, 34 i 35), uz dodavanje otkupljenih sopstve- nih akcija koje se vode na kontima 047 i 247. Izveštaj se popunjava u hiljadama dinara. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja jesu pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP, što prikazuje tabela 1. Skraćeni nazivi koji su korišćeni u ovom tekstu odnose se na sledeće: ● Međunarodni standardi finansijskog izve- štavanja (u daljem tekstu: MSFI); ● Međunarodni standardi finansijskog izve- štavanja za mala i srednja pravna lica (u daljem tekstu: MSFI za MSP); ● Pravilnik o načinu priznavanja, vrednova- nja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mi- kro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 40 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO 118/2013 i 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik za mikro i druga pravna lica); ● Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon). Tabela 1: Obaveza izrade
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In