Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu jeste 15. mart 2019. godine. Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva. Prihod od samostalne delatnosti oporezuje se po stopi od 10%. View Fullscreen FEBRUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 137 POREZI Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Sastavljanje Poreskog bilansa obveznika poreza na dohodak od samostalne delatnosti na obrascu PB 2 za 2018. godinu Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu jeste 15. mart 2019. godine. Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva. Prihod od samostalne delatnosti oporezuje se po stopi od 10%. Uvod Oporezivu dobit i poresku obavezu za 2018. godinu, kao i akontaciju za 2019. godinu, obvezni- ci utvrđuju na osnovu sledećih propisa: ● Zakon o porezu nad dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – Odluka US RS, 93/2012, 114/2012 – Odluka US RS, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 112/2015 i 113/2017. Vidi Usklađene dinarske neoporezi- ve iznose: 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018 i 95/2018 – u daljem tekstu: ZPDG); ● Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđi- vanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 23/2014 i 7/2017 – u daljem tekstu: Pravilnik o poreskom bilansu preduzetnika); ● Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon); ● Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u po- reskom bilansu iskazuju transferne cene („Sl. glasnik RS”, br. 20/2014); ● Pravilnik o transfernim cenama i metoda- ma koje se po principu „van dohvata ruke” pri- menjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Sl. glasnik RS”, br. 61/2013 i 8/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik o transfer- nim cenama). 138 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI Obveznik Obveznikom poreza na prihode od samostal- ne delatnosti (preduzetnik) smatra se: ● fizičko lice koje ostvaruje prihode obavlja- njem delatnosti iz člana 31. ZPDG-a, ● svako drugo fizičko lice koje je obveznik po- reza na dodatu vrednost u
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In