Krajnji rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu jeste 15. mart 2019. godine. Poreski bilans sastavljaju preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva. Prihod od samostalne delatnosti oporezuje se po stopi od 10%. Uvod Oporezivu dobit i poresku obavezu za 2018. godinu, kao i akontaciju za 2019. godinu, obveznici utvrđuju na osnovu sledećih propisa: Zakon o porezu nad dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – Odluka US RS, 93/2012, 114/2012 – Odluka US RS, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 112/2015 i 113/2017. Vidi Usklađene dinarske neoporezive iznose: 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018 i 95/2018 – u daljem tekstu: ZPDG); Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 23/2014 i 7/2017 – u daljem tekstu: Pravilnik o poreskom bilansu preduzetnika); Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon); Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene („Sl. glasnik RS”, br. 20/2014); Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Sl. glasnik RS”, br. 61/2013 i 8/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik o transfernim cenama). Obveznik Obveznikom  poreza na prihode od samostalne delatnosti (preduzetnik) smatra se: fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti iz člana 31. ZPDG-a, svako drugo fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, fizičko lice po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva, koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast i vodi poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva saglasno članu 43. stav 2. ZPDG-a. Za utvrđivanje osnovice poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti poreski obveznik sastavlja poreski bilans na obrascu PB 2 – Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za period od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine. Obrazac PB 2


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In