Kada se osvrnemo na celokupnu zakonsku regulativu u vezi sa učeničkim i studentskim standardom, može da se konstatuje da je zadovoljavajuće rešena, kao i da je materijalni položaj učenika i studenata znatno popravljen. Retrospektivnom analizom ranijeg standarda i učenika i studenata utvrđuje se da se isti ne može porediti sa današnjim standardom. Nekada je bilo nezamislivo da studenti mogu da koriste veš-mašinu za pranje veša, uglavnom je u pitanju bilo snalaženje na razne načine. Sva oprema koja je danas na raspolaganju studentima pruža solidan osnov da mogu da se posvete svom osnovnom zadatku da završavaju fakultete u redovnim rokovima. Zaista je veoma povoljno za studente koji se finansiraju iz državnog budžeta da imaju tri obroka dnevno za 171 dinar i da ručak iznosi 72 dinara. View Fullscreen Kada se osvrnemo na celokupnu zakonsku regulativu u vezi sa učeničkim i stu- dentskim standardom, može da se konstatuje da je zadovoljavajuće rešena, kao i da je materijalni položaj učenika i studenata znatno popravljen. Retrospek- tivnom analizom ranijeg standarda i učenika i studenata utvrđuje se da se isti ne može porediti sa današnjim standardom. Nekada je bilo nezamislivo da studenti mogu da koriste veš-mašinu za pranje veša, uglavnom je u pitanju bilo snalaženje na razne načine. Sva oprema koja je danas na raspolaganju stu- dentima pruža solidan osnov da mogu da se posvete svom osnovnom zadatku da završavaju fakultete u redovnim rokovima. Zaista je veoma povoljno za stu- dente koji se finansiraju iz državnog budžeta da imaju tri obroka dnevno za 171 dinar i da ručak iznosi 72 dinara. smeštaj i ishranu u ustanovama učeničkog odno- sno studentskog standarda, kao i primena bla- žih kriterijuma za učenike odnosno studente iz osetljivih društvenih grupa i druga pitanja od značaja za ostvarivanje navedenog prava. Pored navedenih pitanja, koja su predmet razmatranja u ovom tekstu, biće dat i kraći komentar odredbi Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu u vezi sa sredstvima koja se obezbeđuju u budže- tu Republike Srbije za finansiranje troškova smeštaja i ishrane učenika i studenata, kao i osvrt na postupak evidentiranja poslovnih pro- mena u vezi sa finansijskim transakcijama koje se odvijaju u trouglu Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – ustanove za uče- nički i studentski standard – učenici odnosno studenti. Opšti uslovi za ostvarivanje prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda Opšti uslovi za ostvarivanje prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda regulisani su članom 4. Zakona. 78 POSLOVNI
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In