U skladu sa članom 73. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 2009… 95/2018) reguliše se ograničenje duga i garancije u toku budžetske godine, kao i ograničenje ukupnog iznosa garancije. Kada je u pitanju postupak ograničenja duga, Ministarstvo finansija razmotriće sve činjenice koje se odnose na: zahteve za refinansiranje unutrašnjeg duga; zahteve za finansiranje ukupnog deficita; procene sledećih makroekonomskih indikatora: učešća ukupnog državnog duga u bruto domaćem proizvodu; učešća godišnje otplate kamata na ime dugovanja u bruto domaćem proizvodu; iznosa zaduživanja kod banaka, uključujući i Narodnu banku Srbije, po osnovu garancija za hartije od vrednosti; učešća kratkoročnog unutrašnjeg duga u ukupnom državnom dugu; učešća spoljnog duga u ukupnom državnom dugu; odnosa duga i garancija prema prihodima; odnosa rashoda na ime servisiranja ukupnog duga prema izvozu. Tekst članka


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In