Osnovni kapital društva s ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: DOO) predstavlja novčanu vrednost upisanih uloga članova društva u društvo, koja je registrovana u skladu sa zakonom o registraciji. Shodno inoviranom članu 146. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RSˮ, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018 – u daljem tekstu: Zakon), povećanje svog osnovnog kapitala DOO može da vrši i novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa društvu. Pravni osnov za ovo povećanje kapitala DOO-a jeste odluka Skupštine, pri čemu treba imati u vidu novi stav 3. člana 146. Zakona, prema kome odluka Skupštine o povećanju osnovnog kapitala može da se donese i pre potpune uplate, odnosno unosa uloga postojećih članova Društva, pod uslovom da član koji pristupa istovremeno sa pristupanjem uplati odnosno unese svoj ulog u celosti. Ako se unosi novi ulog u osnovni kapital, potrebno je sprovesti postupak povećanja osnovnog kapitala i povećanje upisati u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija). Povećanje osnovnog kapitala beleži se u Registru privrednih subjekata i ta registracija ima konstitutivno dejstvo. Naime, tek od momenta donošenja rešenja o registraciji povećanja osnovnog kapitala društva smatraće se da je osnovni kapital društva povećan.   Primer 1: Pristupanje novog člana unošenjem novčanog uloga 1) DOO ima jednog člana – osnivača, čiji je uplaćeni novčani ulog 100.000 dinara. Doneta je odluka o povećanju kapitala pristupanjem novog člana, koji ima obavezu uplate, odnosno unosa novčanog uloga u iznosu od 100.000 dinara, pri čemu je novo učešće članova u osnovnom kapitalu 50 : 50. 2) Novi član DOO-a uplatio je ulog u ukupnom iznosu od 100.000 dinara. Odluka o povećanju kapitala registrovana je u Agenciji. Knjiženje (u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike – „Sl. glasnik RSˮ, br. 95/2014):   Red. br. Konto OPIS Iznos duguje potražuje duguje potražuje 1 2 3 4 5 6 1) 001  Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi 100.000 311  Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi 100.000  – upisani ulog novog člana DOO-a  2) 241 Tekući (poslovni) računi 100.000 001 Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi 100.000  – uplata uloga novog člana DOO-a 2a) 311 Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi 100.000 301 Udeli društva s ograničenom odgovornošću 100.000  – po rešenju Agencije o registraciji osnovnog kapitala novog člana koji pristupa društvu     Primer 2: Pristupanje novog člana unošenjem nenovčanog uloga Pre konkretnog primera
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In