Utvrđivanje rezultata poslovanja kod korisnika javnih sredstava o kojima je ovde reč jeste pretposlednja aktivnost pripremnih radnji koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja, dok je poslednja aktivnost izrada Zaključnog lista. Da bi se utvrdio rezultat poslovanja potrebno je sprovesti određena knjiženja na kontima u kategoriji 320000 – Utvrđivanje rezultata poslovanja. Nakon završetka ove aktivnosti može da se pristupi izradi Zaključnog lista, bez čijeg sastavljanja ne bi mogli da se sastave finansijski izveštaji. Uvod U skladu sa članom 13. Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018 i 93/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik o Kontnom planu za budžetski sistem), utvrđivanje rezultata poslovanja iskazuje se na određenim subanalitičkim u okviru sledećih sintetičkih konta: 321100 – Utvrđivanje rezultata poslovanja, 321200 – Raspored viška prihoda i primanja, 321300 – Neraspoređeni višak prihoda i primanja ili deficit iz ranijih godina. U nastavku sledi prikaz postupka utvrđivanja rezultata poslovanja u oba slučaja, tj. kada se iskazuje konačan rezultat kao pozitivan (višak prihoda i primanja) ili pak kao negativan (manjak prihoda i primanja). Utvrđivanje rezultata poslovanja Prema članu 13. Pravilnika o Kontnom  plana za budžetski sistem propisana je kategorija 320000 – Utvrđivanje rezultata poslovanja i sadrži samo jednu grupu konta 321000 – Utvrđivanje rezultata poslovanja, kojom su obuhvaćena sledeća sintetička konta: a) 321100 – Utvrđivanje rezultata poslovanja, b) 321200 – Raspored viška prihoda i primanja, v) 321300 – Neraspoređeni višak prihoda ili deficit iz ranijih godina. 321100 – Utvrđivanje rezultata poslovanja U okviru ovog sintetičkog konta na pojedinim subanalitičkim kontima knjiži se obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja i višak ili manjak prihoda i primanja. Sva konta klase 400000 – Tekući rashodi i konta klase 500000 – Izdaci za nefinansijsku imovinu zatvaraju se na kraju obračunskog perioda, što znači da potražuju, a duguje konto 321111 – Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja. Sva konta klase 700000 – Tekući prihodi i konta klase 800000 – Primanja od prodaje nefinansijske imovine takođe se zatvaraju, što znači da duguju, a potražuje konto 321111 – Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja. Saldo konta 321111 – Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja takođe se zatvara na kraju godine. Potražni saldo konta 321111 – Obračun prihoda i primanja i rashoda i izdataka poslovanja znači da su tekući prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine veći od tekućih
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In