Скупштина Привредне коморе Србије донела је Одлуку о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2018. години („Сл. гласник РС”, бр. 114/2017 – у даљем тексту: Одлука). Овде се треба подсетити да су чланови Привредне коморе Србије (у даљем тексту: Комора) сви привредни субјекти који обављају регистровану пословну делатност на територији Републике Србије, а постају чланови Привредне коморе Србије уписом у Регистар привредних субјеката. Према Одлуци од 1. 1. 2018. године чланови Коморе – правна лица плаћају чланарину која се обрачунава према величини правног лица разврстаног на дан сачињавања редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину, као и према пословном приходу оствареном у 2016. години, у складу са законом којим се уређује рачуноводство, и то на следећи начин: микро правна лица – у месечном износу од 600,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода; мала правна лица – у месечном износу од 3.600,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода; средња правна лица – у месечном износу од 43.000,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода; велика правна лица – у месечном износу од 160.000,00 РСД + 1/12 износа од 0,004% од пословног прихода. Месечна чланарина Комори износи највише 185.000,00 РСД, односно највише у висини 1/12 годишњег износа који се признаје као расход за чланарине коморама у пореском билансу, у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица. Чланови који имају пословни приход мањи од 20 милиона РСД не плаћају део чланарине по основу пословног прихода. На изнет начин чланарину плаћају и: – огранци страних правних лица и – чланови који су приступили у чланство Коморе, а чланови су органа и тела Коморе, а у случају да они не приказују остварен пословни приход у финансијским извештајима, плаћају чланарину у висини од 3.000,00 РСД месечно. Пословни приход, у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In