Propisima iz oblasti računovodstva neposredno se uređuje obaveza popisa imovine i obaveza, ali se prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju imati u vidu odredbe poreskih propisa kojima je regulisan obračun akciza i PDV-a po osnovu razlika utvrđenih popisom. Prema tome, godišnji popis podrazumeva i obavezu obveznika akcize da na popisom utvrđeni a nedozvoljeni rashod i manjak dobara obračunaju akcizu na akcizne proizvode. Oporezivanju rashoda i manjka dobara utvrđenog godišnjim popisom porezom na dodatu vrednost posvećen je poseban članak u ovom broju časopisa. View Fullscreen 218 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI Redakcija Obaveze po osnovu akciza na rashod i manjak dobara utvrđen godišnjim popisom Propisima iz oblasti računovodstva neposredno se uređuje obaveza popisa imovine i obaveza, ali se prilikom vršenja popisa, a naročito prilikom knjiženja rezultata popisa moraju imati u vidu odredbe poreskih propisa kojima je regulisan obračun akciza i PDV-a po osnovu razlika utvrđenih popisom. Prema tome, godišnji popis podrazumeva i obavezu obveznika akcize da na popisom utvrđeni a nedozvoljeni rashod i manjak dobara obračunaju akcizu na akcizne proizvode. Oporezivanju rashoda i manjka dobara utvrđenog godišnjim popisom porezom na dodatu vrednost posvećen je poseban članak u ovom broju časopisa. Uvod Rashod i manjak akciznih proizvoda u akci- znom skladištu podleže akcizi u skladu sa: XXZakonom o akcizama („Sl. glasnik RS”, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 55/2015, 103/2015, 108/2016 i 30/2018 – dalje: Zakon); XXUredbom o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Sl. gla- snik RS”, br. 137/2004, 109/2009, 96/2012, 88/2017 i 119/2017 – dalje: Uredba); XXPravilnikom o načinu obračunavanja i pla- ćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Sl. glasnik RS”, br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 56/2013, 67/2015, 101/2016, 86/2017, 20/2018 i 48/2018 – dalje: Pravilnik). ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI DECEMBAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 219 POREZI Prema odredbama člana 21. Zakona, obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznih proizvoda u promet, a sta- vljanjem u promet ovih proizvoda smatra se i: XXmanjak proizvoda u akciznom skladištu, osim manjka koji može da se pravda višom silom; XXrashod (kalo, rastur, kvar i lom) u akciznom skladištu iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada (a to je Uredba). Akciza
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In