Од 27.08.2018. године, сви порески обвезници имају обавезу да Пореској управи пријаве податке:

1) о свим пословним просторијама у којима складиште, односно смештају добра, и

2) о просторијама у којима обављају регистровану делатност.

При томе:

– Ову обавезу имају сви порески обвезници који користе складишни, односно пословни простор за обављање делатности;

– Обавеза је свих пореских обвезника да доставе податке о складишном, односно пословном простору у коме се обавља делатност, као и да уредно пријављују измене тих података пре почетка коришћења простора;

– Наведена обавеза пореских обвезника спроводи се искључиво електронским путем преко портала Пореске управе е-ПОРЕЗИ, где се може начи Техничко упутство за достављање података о складишном и пословном простору за обављање делатности.

Примена ове новине, односно квалитетнија и свеобухватнија евиденција о свим адресама и локацијама на којима обвезник обавља делатност, без обзира на основ коришћења (власништво, закуп и др.) и за које пословне потребе (производња, складиште, канцеларије и др.), довешће до знатног убрзања поступака контрола, односно начина доказивања у пореским контролама, што ће бити од користи како привредним субјектима тако и пореским органима.

Да подсетимо, према иновираном ставу 1. тачка 1) члана 25. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/2002….и 30/2018, у даљем тексту: Закон), порески обвезник обавезан је да поднесе пријаву за регистрацију Пореској управи, осим обвезника за чију је регистрацију, односно упис у регистар, надлежна Агенција за привредне регистре и пријави све касније измене података у пријави који се не пријављују Агенцији за привредне регистре, укључујући и податке о свим пословним просторијама у којима складишти, односно смешта добра, као и о просторијама у којима обавља регистровану делатност.

Поводом почетка примене ове законске обавезе, Пореска управа објавила је на својој интернет страни техничко упутство за пријављивање складишних и пословних просторија – под називом: Техничко упутство за евиденцију издвојених пословних јединица привредних субјеката и складишта. Према том упутству, пријава складишних и пословних


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме