Uslugu smeštaja smeštajni objekat može da pruža direktno gostima ili putem turističkih agencija. Sklopljeni ugovor između pružaoca usluge i agencije, kao i način obavljanja usluga smeštaja, definišu poreske obaveze smeštajnih objekata, odnosno turističkih agencija. Pritom je najvažnije da se pri sklapanju ugovora između pružaoca usluge i agencije tačno navedu usluge koje će se obavljati, smeštaj ili zakup, kao i jasna odredba o tome u čije ime i za čiji račun agencija posluje. U članku će biti obrađeno oporezivanje i računovodstveno evidentiranje u smeštajnim objektima koji direktno pružaju usluge smeštaja gostima, kao i oporezivanje i računovodstveno evidentiranje pruženih usluga turističke agencije, u zavisnosti od toga da li je usluga smeštaja sastavni deo jedinstvene turističke usluge i da li se pruža kao posebna turistička usluga ili agencija nastupa samo kao posrednik između gosta i pružaoca usluge smeštaja. Pri tome će biti razmotrene i specifičnosti pružanja usluga smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskim turističkim domaćinstvima. View Fullscreen Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” RAČUNOVODSTVO Pružanje usluga smeštaja – evidentiranje usluga smeštaja pruženih direktno gostu ili preko turističke agencije Uslugu smeštaja smeštajni objekat može da pruža direktno gostima ili putem turističkih agencija. Sklopljeni ugovor između pružaoca usluge i agencije, kao i način obavljanja usluga smeštaja, definišu poreske obaveze smeštajnih objekata, odnosno turističkih agencija.Pritom je najvažnije da se pri sklapanju ugovora između pružaoca usluge i agencije tačno navedu usluge koje će se obavljati, smeštaj ili zakup, kao i jasna odredba o tome u čije ime i za čiji račun agencija posluje. U članku će biti obrađeno oporezivanje i računovodstveno evidentiranje u smeštajnim objektima koji direktno pružaju usluge smeštaja gostima, kao i oporezivanje i računovodstveno evidentiranje pruženih usluga turističke agencije, u zavisnosti od toga da li je usluga smeštaja sastavni deo jedinstvene turističke usluge i da li se pruža kao posebna turistička usluga ili agencija nastupa samo kao posrednik između gosta i pružaoca usluge smeštaja. Pri tome će biti razmotrene i specifičnosti pružanja usluga smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskim turističkim domaćinstvima. Uvod Članom 3. Zakona o ugostiteljstvu („Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) ugostiteljska delatnost definisana je kao pružanje usluga smeštaja, pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka, kao i pripremanje i dostavljanje hrane korisnicima za potrošnju na drugom mestu, što ugostitelj obavlja u ugostiteljskom objektu, van ugostiteljskog objekta i u pokretnom ugostiteljskom objektu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona. Pored toga, članom
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In