U Zakonu o zdravstvenom osiguranju, pored ostalog, propisan je i način sticanja i ostvarivanja naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad. Prema članu 101. tog zakona, naknadu zarade za bolovanje zaposlenom obezbeđuje i isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava – za prvih 30 dana bolovanja, a Republički Fond za zdravstveno osiguranje iz svojih sredstava – od 31. dana bolovanja. U članku su obrađeni slučajevi u kojima Republički fond obezbeđuje isplatu naknade za bolovanje, zatim uslovi za ostvarivanje prava na naknadu zarade za osiguranika zaposlenog i osiguranika preduzetnika, osnov za utvrđivanje naknade zarade i primanja koja se uključuju u osnov za naknadu zarade za bolovanje, kao i izračunavanje osnova za naknadu zarade i visina naknade zarade za bolovanje koju obezbeđuje Republički fond. View Fullscreen 118 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE Mr Željko Albaneze Obračun i isplata naknade zarade za bolovanje na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje U Zakonu o zdravstvenom osiguranju, pored ostalog, propisan je i način stica- nja i ostvarivanja naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad. Prema članu 101. tog zakona, naknadu zarade za bolovanje zaposlenom obezbe- đuje i isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava – za prvih 30 dana bolovanja, a Republički fond za zdravstveno osiguranje iz svojih sredstava – od 31. dana bolovanja. U članku su obrađeni slučajevi u kojima Republički fond obez- beđuje isplatu naknade za bolovanje, zatim uslovi za ostvarivanje prava na naknadu zarade za osiguranika zaposlenog i osiguranika preduzetnika, osnov za utvrđivanje naknade zarade i primanja koja se uključuju u osnov za naknadu zarade za bolovanje, kao i izračunavanje osnova za naknadu zarade i visina naknade zarade za bolovanje koju obezbeđuje Republički fond. Slučajevi u kojima Republički fond obezbeđuje isplatu naknade za bolovanje U Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Sl. gla- snik RS”, br. 25/2019 – dalje: Zakon), pored osta- log, propisan je i način sticanja i ostvarivanja naknade zarade za vreme privremene sprečeno- sti za rad (dalje: bolovanje). Prema članu 101. Zakona, naknadu zarade za bolovanje zaposlenom obezbeđuje i isplaćuje: 1) poslodavac iz svojih sredstava – za prvih 30 dana bolovanja; 2) Republički Fond za zdravstveno osiguranje iz svojih sredstava (dalje: Republički fond) – od 31. dana bolovanja. Izuzetno, naknada zarade obezbeđuje se osi- guraniku iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja od prvog dana sprečenosti za rad u slučaju: 1) dobrovoljnog davanja organa, ćelija i tkiva, i 2) nege bolesnog deteta mlađeg od tri godine – osiguraniku majci, odnosno ocu, usvojitelju ili drugom osiguraniku
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In