Da li će se nešto promeniti sa osiguranjem poljoprivrednika?

0
440

Zaštitinik građana ukazuje na probleme poljoprivrednika, usled neadekvatnih zakonskih rešenja, nepotpune definicije pojma osiguranika poljoprivrednika i nepreciznog definisanja postupka i uslova za sticanje i prestanak svojstva osiguranika.

S toga seodređeni broj lica našao se u poljoprivrednom osiguranju na osnovu nepotpunih, netačnih i neproverenih podataka, zbog čega je neosnovano zaduživan doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ostale su nove nepravilnosti u Zakonu o PIO

Zaštitnik građana konstatuje da su izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 73/2018), koje su stupile na snagu 30.09.2018. godine, u značajnom delu otklonjene štetne posledice nastale usled nepravilnog postupanja organa uprave i nedostataka u propisima.

Međutim, Zaštitnik građana konstatuje da postojeća zakonska rešenja nisu u potpunosti otklonila rizike od novih nepravilnosti u načinu evidentiranja osiguranika po osnovu poljoprivrede, njihovog zaduživanja doprinosima i uvođenja u sistem penzijskog i invalidskog osiguranja.

Važeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, … i 46/2019 – odluka US):

  • nije adekvatno definisao pojam osiguranika poljoprivrednika,
  • nisu propisani kriterijumi za sticanje i prestanak svojstva osiguranika poljoprivrednika,
  • nije jasno uređen postupak prijavljivanja na osiguranje, utvrđivanja svojstva osiguranika, odjave sa osiguranja i utvrđivanja prestanka svojstva osiguranika,
  • nisu detaljnije uređeni mirovanje svojstva osiguranika, kao i brojna druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava poljoprivrednika na penzijsko i invalidsko osiguranje.

Mišljenje Zaštitnika građana o prevazilaženju problema osiguranika poljoprivrednika

Stoga, Zaštitnik građana nalazi da je u interesu građana da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u što kraćem roku pripremi izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Time bi pojam poljoprivrednika u smislu tog zakona bio jasno definisan.

Odgovarajućim izmenama i dopunama navedenog Zakona treba precizno, na osnovu realnih parametara (dohodak, kalkulativna zarada, površina i vrsta zemlje, produktivnost), utvrditi:

  • koja lica se smatraju osiguranicima poljoprivrednicima,
  • da li su osigurani samo vlasnici ili i članovi poljoprivrednog domaćinstva,
  • na koji način se obveznik prijavljuje odnosno odjavljuje sa poljoprivrednog osiguranja,
  • ko su članovi poljoprivrednog domaćinstva
  • i druga pitanja relevantna za ovu vrstu osiguranja.

U Mišljenju Zaštitnika građana piše se o mogućnostima prevazilaženja problema osiguranika poljoprivrednika i korisnika penzija po osnovu poljoprivrednog osiguranja upućenom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Izvor: sajt Zaštitnika građana