Годишњи попис подразумева, између осталог, и обавезу обвезника акцизе, односно обвезника ПДВ-а да на утврђени а недозвољени расход и мањак добара обрачунају акцизу на акцизне производе и ПДВ како на акцизне производе тако и на остала добра која подлежу опорезивању, па ће у овом тексту уследити подсећање на ту обавезу. РАСХОД И МАЊАК АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА НА КОЈИ СЕ ОБРАЧУНАВА АКЦИЗА Расход и мањак акцизних производа, утврђен пописом, подлеже акцизи у складу са: – Законом о акцизама („Сл. гласник РС”, бр. 22/2001… и 108/2016 – у даљем тексту: Закон); – Уредбом о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза („Сл. гласник РС”, бр. 137/2004… и 88/2017 – у даљем тексту: Уредба); – Правилником о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве („Сл. гласник РС”, бр. 3/2005… и 86/2017 – у даљем тексту: Правилник). Према одредбама члана 21. Закона, обвезник акцизе је дужан да обрачуна акцизу у моменту стављања акцизних производа у промет, а стављањем у промет ових производа сматра се и: – мањак производа у акцизном складишту, осим мањка који се може правдати вишом силом; – расход (кало, растур, квар и лом) у акцизном складишту изнад количине утврђене прописом који доноси Влада (а то је Уредба). Акциза се обрачунава на: деривате нафте; биогорива и биотечности; дуванске прерађевине, укључујући и дуванске прерађевине које се при употреби греју, али не сагоревају; алкохолна пића; кафу; течности за пуњење електронских цигарета и електричну енергију за крајњу потрошњу. Пошто се акциза на кафу обрачунава почев од 1. 1. 2018. г. за промет и производњу на територији Републике, на утврђени расход и мањак кафе по попису за 2017. годину не обрачунава се акциза. Акциза се не обрачунава и не плаћа на: – Расход акцизних производа у количини утврђеној Нормативом који је


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In