Na osnovu člana 10. stav 5. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, broj 54/20), Ministar finansija donosi Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 56/2020 od 15.4.2020. godine, kada je i stupio na snagu. Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se obrazac u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz člana 10. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, broj 54/20). Član 2. Obrazac iz člana 1. ovog pravilnika podnosi se na Obrascu SL – Spisak lica za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava (u daljem tekstu: Obrazac SL), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Obrazac SL podnosi se u papirnom obliku neposredno organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj je sedište velikog pravnog lica i Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, Pop Lukina 7–9, 11000 Beograd. Obrazac SL podnosi se u dva primerka, tako da se jedan dostavlja organizacionoj jedinici Poreske uprave, a drugi Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, saglasno stavu 2. ovog člana. Član 3. U Obrazac SL podaci se unose na sledeći način: 1) u delu 1. popunjavaju se podaci: (1) Organizaciona jedinica Poreske uprave – naziv organizacione jedinice Poreske uprave nadležne za teritoriju na kojoj je sedište velikog pravnog lica; (2) PIB – poreski identifikacioni broj velikog pravnog lica; (3) naziv privrednog subjekta – naziv velikog pravnog lica; (4) adresa – ulica i broj i mesto sedišta velikog pravnog lica; (5) sedište – naziv i šifra opštine sedišta velikog pravnog lica. Šifra se upisuje iz pravilnika kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda; (6) Obračunski period – mesec i godina za koji se ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava; 2) u deo 2. unosi se: (1) u kolonu 1. Redni broj – redni broj pod kojim se unosi podatak za svakog pojedinačno navedenog zaposlenog; (2) u kolonu 2. Ime i prezime – ime i prezime zaposlenog; (3) u kolonu
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In
   

Comments are closed.