U četvrtak 16. aprila 2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 57/2020) objavljena je i stupila je na snagu UREDBA o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 Uredbom se utvrđuje pomeranje rokova za vreme vanrednog stanja, i to rokova za:  održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva, dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika za 2019. godinu, podnošenje prijava za porez na dobit pravnih lica i poreza na prihod od samostalne delatnosti, kao i važenje licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti. Rokovi iz (starog) Zakona o računovodstvu pomeraju se na sledeći način: rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja pomera se na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja; rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja pomera se na rok od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja; rok za dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja pomera se na rok od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, pod uslovom da rok za dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja ističe za vreme vanrednog stanja. Rok iz stava 1. tačka 1) ovog člana shodno se primenjuje na pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, pod uslovom da rok za dostavljanje finansijskih izveštaja tih pravnih lica ističe za vreme vanrednog stanja. Rokovi za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica pomeraju se na sledeći način: obveznici poreza na dobit pravnih lica kojima je poreski period jednak kalendarskoj godini – u roku od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja; obveznici poreza na dobit pravnih lica kojima je poreski period različit od kalendarske godine – u roku za predaju godišnjeg finansijskog izveštaja. Iako je ovom uredbom pomeren i rok za podnošenje prijave za porez na prihode od samostalne delatnosti (na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja), rok za podnošenje iste je istekao dan pre donošenja Uredbe, odnosno 15. aprila 2020. godine. U ovom delu, uredba je svakako doneta sa zakašnjenjem. Tekst uredbe: Član 1. Ovom uredbom se utvrđuje pomeranje rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In