Za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara, u skladu sa odredbama člana 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u), propisane su dve poreske stope: – opšta stopa PDV-a, koja iznosi 20%; – posebna stopa PDV-a, koja iznosi 10%. View Fullscreen ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI dipl. ekon. Tanja Đelkapić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija Opšta i posebna PDV stopa Za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara, u skladu sa odredbama člana 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04… i 72/19 – dalje: Zakon o PDV-u), propisane su dve poreske stope: ▶ opšta stopa PDV-a, koja iznosi 20%; ▶ posebna stopa PDV-a, koja iznosi 10%. 1 Opore Po posebnoj stopi PDV-a od 10% oporezuje se promet dobara i usluga ili uvoz dobara, i to: 1) hleba i drugih pekarskih proizvoda, mleka i mlečnih proizvoda, brašna, šećera, jestivog ulja od suncokreta, kukuruza, uljane repice, soje i masline, jestive masnoće životinjskog i biljnog porekla i meda; 2) svežeg, rashlađenog i smrznutog voća, povrća,mesa, uključujući i iznutrice i druge klanične proizvode, ribe i jaja; MART 2020. ● POREZI 2a) žitarica, suncokreta, soje, šećerne repe i uljane repice; 3) lekova, uključujući i lekove za upotrebu u veterini; 4) ortotičkih i protetičkih sredstava, kao i medicinskih sredstava – proizvoda koji se hirurški ugrađuju u organizam; 5) materijala za dijalizu; 6) đubriva, sredstava za zaštitu bilja, semena za reprodukciju, sadnog materijala, komposta sa micelijumom, potpune i dopunske smeše za ishranu stoke i žive stoke; 7) udžbenika i nastavnih sredstava; 8) dnevnih novina; 9) monografskih i serijskih publikacija; 10) ogrevnog drveta, uključujući brikete, pelet i druga slična dobra od drvne biomase; 11) usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima za smeštaj u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam; POSLOVNI SAVETNIK 43 44 POREZI 12) usluge koje se naplaćuju putem ulaznica za bioskopske i pozorišne predstave, sajmove, cirkuse, zabavne parkove, koncerte (muzičke događaje), izložbe, sportske događaje, muzeje i galerije, botaničke bašte i zoološke vrtove, ako promet ovih usluga nije oslobođen PDV-a; 13) prirodnog gasa; 13a) toplotne energije za potrebe grejanja; 14) prenos prava raspolaganja na stambenim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i vlasničkim udelima na tim dobrima; 15) usluga koje prethode isporuci vode za piće vodovodnom mrežom, kao i vode za piće, osim flaširane; 16) prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda; 17) upravljanje komunalnim
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In