Питање: Обвезнику који је корисник слободне зоне, изнајмљена је опрема. Да ли се давање у закуп опреме кориснику слободне зоне може сматрати услугом која је непосредно повезана са уносом добара у слободну зону, у смислу члана 24. став 1. тачка 5) Закона о ПДВ-у, и где је место опорезивања услуге давања у закуп, у смислу члана 12. Закона, односно ко остварује пореско ослобођење?

Одговор: Према одредбама члана 24. став 1. тачка 5) Закона о ПДВ-у, не плаћа се ПДВ на унос добара у слободну зону, на превозне и друге услуге корисницима слободних зона, које су непосредно повезане са тим уносом, као ни на промет добара и услуга у слободној зони за које би обвезник – корисник слободне зоне – имао право на одбитак претходног пореза када би та добра или услуге набављао за потребе обављања делатности ван слободне зоне.

Услови за пореско ослобођење за превозне и друге услуге корисницима слободних зона, које су непосредно повезане са уносом добара у слободну зону, прописани су чланом 7. Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ-а са правом на одбитак претходног пореза („Сл. гласник РС”, бр. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016 и 21/2017).

Пошто је у питању услуга давања у закуп опреме кориснику слободне зоне, ако пружалац услуге испуњава све услове из Закона и Правилника, онда остварује пореско ослобођење, што значи да се тај промет уноси у ПП ПДВ, у поље 001. Иако је место опорезивања место где прималац услуге као порески обвезник има седиште, пошто је услуга пружена пореском обвезнику, примењује се пореско ослобођење, тј. на рачуну се треба позвати на члан 24. став 1. тачка 5, а не на одредбе из члана 12. став 4. Закона о ПДВ-у.

 

Питање: Приликом пружања туристичких услуга у оквиру тзв. пословног туризма, које плаћа правно лице – порески обвезник, да ли су у питању туристичке услуге из


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме