Odredbama člana 40. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 112/2015 – u daljem tekstu: Zakon) uređuje se osnovica doprinosa za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog, dva ili više poslodavaca. Da podsetimo: prema članu 51. Zakona o radu, nepuno radno vreme je radno vreme kraće od punog radnog vremena. Radni odnos sa nepunim radnim vremenom može se zasnovati sa nezaposlenim licem, zaposlenim licem koje kod drugog poslodavca već ima zasnovan radni odnos sa nepunim radnim vremenom (do ukupnog trajanja punog radnog vremena) i sa penzionisanim licem (osim sa korisnikom invalidske penzije). U članu 40. Zakona regulisan je način obračuna doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za rad u nepunom radnom vremenu kod jednog ili više poslodavaca, o čemu u nastavku dajemo više primera. Prema odredbama ovog člana: – stav 1. člana 40 – za zaposlenog koji radi nepuno radno vreme kod jednog poslodavca, a zarada koju ostvaruje niža je od najniže mesečne osnovice doprinosa, osnovica doprinosa je najniža mesečna osnovica doprinosa; – stav 2. člana 40 – za zaposlenog sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca, svaki poslodavac obračunava i plaća doprinose na zaradu koju zaposleni ostvaruje kod tog poslodavca, ako je ta zarada jednaka ili viša od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa koji se utvrđuje srazmerno radnom vremenu zaposlenog kod tog poslodavca u odnosu na puno radno vreme; – stav 3. člana 40 – ako zaposleni radi nepuno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, onaj poslodavac kod kojeg ostvaruje zaradu nižu od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa koji se utvrđuje srazmerno radnom vremenu zaposlenog kod tog poslodavca u odnosu na puno radno vreme, obračunava i plaća doprinose na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa. Pogledajmo u nastavku nekoliko primera u vezi sa primenom navedenih odredbi člana 40. Zakona, uz napomenu da se ovde koristi najniža osnovica doprinosa od 21.906,00 dinara, koja važi za period od 1. maja 2017. do 31. jula 2017. godine, i poresko oslobođenje na zarade od 11.790,00 dinara, koje je u primeni od 1. februara 2017. godine. Primer 1 Zaposleni radi pet časova dnevno, odnosno 110 časova u mesecu kod jednog poslodavca i ima bruto zaradu od 20.000,00 dinara. Pošto je ta zarada niža od važeće najniže mesečne osnovice doprinosa od 21.906,00 dinara, poslodavac obračunava doprinose za socijalno osiguranje, u
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In