Одредбама члана 40. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон и 112/2015 – у даљем тексту: Закон) уређује се основица доприноса за запосленог који ради са непуним радним временом код једног, два или више послодаваца.

Да подсетимо: према члану 51. Закона о раду, непуно радно време је радно време краће од пуног радног времена. Радни однос са непуним радним временом може се засновати са незапосленим лицем, запосленим лицем које код другог послодавца већ има заснован радни однос са непуним радним временом (до укупног трајања пуног радног времена) и са пензионисаним лицем (осим са корисником инвалидске пензије).

У члану 40. Закона регулисан је начин обрачуна доприноса за обавезно социјално осигурање за рад у непуном радном времену код једног или више послодаваца, о чему у наставку дајемо више примера.

Према одредбама овог члана:

став 1. члана 40 – за запосленог који ради непуно радно време код једног послодавца, а зарада коју остварује нижа је од најниже месечне основице доприноса, основица доприноса је најнижа месечна основица доприноса;

– став 2. члана 40 – за запосленог са непуним радним временом код два или више послодаваца, сваки послодавац обрачунава и плаћа доприносе на зараду коју запослени остварује код тог послодавца, ако је та зарада једнака или виша од сразмерног износа најниже месечне основице доприноса који се утврђује сразмерно радном времену запосленог код тог послодавца у односу на пуно радно време;

– став 3. члана 40 – ако запослени ради непуно радно време код два или више послодаваца, онај послодавац код којег остварује зараду нижу од сразмерног износа најниже месечне основице доприноса који се утврђује сразмерно радном времену запосленог код тог послодавца у односу на пуно радно време, обрачунава и плаћа доприносе на сразмерни износ најниже месечне основице доприноса.

Погледајмо у наставку неколико примера у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме