На крају календарске године, а у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… и 108/2016 – у даљем тексту: Закон), обвезници ПДВ-а имају одређене обавезе које се морају спровести приликом подношења ПППДВ за последњи порески период 2017. године, као и неке обавезе које су везане за прописане рокове, a морају или могу да се реализују у јануару 2018. године. У наставку је наведено о чему се заправо ради, са свим потребним објашњењима.

  1. Обавеза исправке сразмерног пореског одбитка

Према одредби члана 30. став 6. Закона, у последњем пореском периоду, односно у последњем пореском периоду календарске године обвезник ПДВ-а врши исправку сразмерног пореског одбитка применом процента сразмерног пореског одбитка на износ претходног пореза из свих пореских периода у календарској години (када је утврђивао и право на сразмерни одбитак). Последњи порески период подразумева порески период у коме је обвезник престао да послује или у коме је престао да буде ПДВ обвезник због изласка из система ПДВ-а, а када је у питању последњи порески период календарске године, то је за месечне обвезнике децембар месец, а за тромесечне – последњи квартал 2017. године.

У складу са овом одредбом, обвезници ПДВ-а који су током године примењивали сразмерни порески одбитак (у једном или у више пореских периода), дужни су да при утврђивању пореске обавезе за последњи порески период календарске године изврше исправку сразмерног пореског одбитка.

Начин утврђивања исправке сразмерног пореског одбитка прописан је чл. 4. и 5. Правилника о начину утврђивања и исправке сразмерног пореског одбитка („Сл. гласник РС”, бр. 122/2012 – у даљем тексту: Правилник), односно исправка се врши применом процента сразмерног пореског одбитка – на укупан износ претходног ПДВ-а у свим пореским периодима календарске године, који се прво умањује за износ ПДВ-а:

– који обвезник нема право да одбије као претходни порез, у смислу члана 29. став 1. Закона, и

– за износ


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме