U četvrtak 16. aprila 2020. godine („Sl. glasnik RS” br. 57/2020) objavljena je i stupila na snagu UREDBA o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. View Fullscreen MAJ 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 33 AKTUELNA TEMA Redakcija Pomereni rokovi za podnošenje GFI i poreskih prijava za porez na dobit i porez na prihode od samostalnih delatnosti U četvrtak 16. aprila 2020. godine („Sl. glasnik RS” br. 57/2020) objavljena je i stupila na snagu UREDBA o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dosta- vljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje proce- ne vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Uredbom se utvrđuje pomeranje rokova za vreme vanrednog stanja, i to rokova za: hhodržavanje redovne sednice skupštine pri- vrednog društva, hhdostavljanje godišnjih i konsolidovanih fi- nansijskih izveštaja privrednih društava, za- druga, drugih pravnih lica i preduzetnika za 2019. godinu, hhpodnošenje prijava za porez na dobit pravnih lica i porez na prihod od samostalne delatnosti, kao i hhvaženje licenci ovlašćenih revizora i licen- ci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti. ČLANAK POČINJE NIŽE NA STRANI 34 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA Članom 2. ove uredbe pomera se rok za održava- nje redovne sednice skupštine društva iz člana 364. Zakona o privrednim društvima, i to na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja. Članom 3. Uredbe propisano je da se rok za predaju godišnjih izveštaja, odnosno godišnjih finansijskih izveštaja, sa izveštajem revizora svih obveznika, čije je izveštavanje uređeno Za- konom o tržištu kapitala, odnosno Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o otvo- renim investicionim fondovima sa javnom po- nudom, pomera na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja. U skladu sa članom 4. navedene uredbe rokovi iz (starog) Zakona o računovodstvu pomeraju se na sledeći način: hhrok za dostavljanje redovnih godišnjih finan- sijskih izveštaja pomera se na rok
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In