Delatnost prevoznika tereta u drumskom saobraćaju uređuju brojni propisi, od kojih su najznačajniji: 1. Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, br. 68/2015 i 41/2018 – dalje: Zakon), kao i podzakonski akti doneseni na osnovu njega: – Pravilnik o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje mora ispunjavati teretno vozilo ili skup vozila kojim se obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju i o obrascima potvrda o ispunjavanju ovih uslova („Sl. glasnik RS”, br. 14/2017 – dalje: Pravilnik), View Fullscreen MAJ 2020. ● POSLOVNI SAVETNIK 35 RAČUNOVODSTVO Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Poslovanje prevoznika tereta u drumskom saobraćaju Uvod Delatnost prevoznika tereta u drumskom sao- braćaju uređuju brojni propisi, od kojih su najzna- čajniji: 1. Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, br. 68/2015 i 41/2018 – dalje: Za- kon), kao i podzakonski akti doneseni na osnovu njega: hhPravilnik o tehničkim i tehničko-eksploata- cionim uslovima koje mora ispunjavati teretno vozilo ili skup vozila kojim se obavlja prevoz te- reta u drumskom saobraćaju i o obrascima potvrda o ispunjavanju ovih uslova („Sl. glasnik RS”, br. 14/2017 – dalje: Pravilnik), hhPravilnik o izgledu i sadržini obrasca zahte- va za izdavanje i produženje roka važenja licence za prevoz, obrascima licence za prevoz i izvoda licence za prevoz i načinu stavljanja na uvid jav- nosti informacije o izdatim i oduzetim licenca- ma za prevoz („Sl. glasnik RS”, br. 11/2017), hhPravilnik o sadržini i načinu vođenja evi- dencije lica odgovornih za prevoz i registra li- cenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta i o načinu vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim me- rama („Sl. glasnik RS”, br. 110/2017); 2. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 – Odluka US RS, 96/2015 – drugi zakon, 9/2016 – Odluka US RS, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – drugi zakon, 87/2018 i 23/2019); 3. Zakon o radnom vremenu posade vozila u drum- skom prevozu i tahografima („Sl. glasnik RS”, br. 96/2015 i 95/2018); 4. Uredba o raspodeli stranih dozvola za međuna- rodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Sl. glasnik RS”, br. 113/2015); 5. Carinski zakon („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 i 91/2019 – drugi propis); 6. Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… i 72/2019), kao i podzakonski akt koji je donesen na osnovu njega: hhPravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In