Порески подстицаји, као један важан сегмент пореских прописа, подстичу улагања у привреду, као и њену модернизацију. У Закону о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001… и 113/2017 – у даљем тексту: Закон) то је предмет члана 50а, који уређује пореске подстицаје приликом великих улагања у основна средства, тако да ће његова примена бити предмет анализе у наставку текста. Чланом 50а Закона предвиђено је да ће се порески обвезник ослободити плаћања пореза на добит у периоду од десет година, при чему се наведено пореско ослобођење остварује сразмерно извршеном улагању у основна средства. Како би се квалификовао за то пореско ослобођење, порески обвезник мора да испуни следеће захтеве кумулативно: 1) да уложи у своја основна средства, односно да друго лице уложи у његова основна средства више од једне милијарде динара, 2) да поменута средства користи за обављање претежне делатности и делатности уписане у оснивачки, односно други акт обвезника којим се одређују делатности које обвезник обавља, и 3) да у периоду улагања додатно запосли најмање 100 запослених на неодређено време. – Улагање у основна средства За остваривање права на пореско ослобођење важно је да је обвезник или неко друго лице уложило у конкретна основна средства која су у власништву обвезника и која обвезник евидентира као основна средства у својим пословним књигама. Другим речима: улагање у основна средства мора да резултира стицањем права својине на основним средствима од стране пореског обвезника. Улагањем у основна средства од стране другог лица (домаћег или страног физичког односно правног лица) сматра се такође и: – повећање основног капитала путем уношења основних средстава и – повећање основног капитала уношењем новчаног улога које то правно лице затим користи да изврши набавку основних средстава, као и инвестирање у основна средства на основу уговора о заједничкој производњи, при чему је важно да се та основна средства налазе у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In